Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Maj 2019 - inflytande, kommunens rådgivande organ och ekologisk hållbarhet

I denna medborgarpanelundersökning ställdes frågor om inflytande i kommunens beslut, om kommunens rådgivande organ och ortsutvecklingsmöten samt några frågor om ekologisk hållbarhet

Hur nöjd är du med den insyn och det inflytande invånarna har över kommunens beslut och verksamheter?

På en skala 1 till 10 där 1 står för inte alls nöjd och 10 för i allra högsta grad nöjd.

 

Antal

%

1 - Inte alls nöjd

18 personer

12 %

2

8 personer

5,3 %

3

20 personer

13,3 %

4

28 personer

18,7 %

5

27 personer

18 %

6

18 personer

12 %

7

20 personer

13,3 %

8

9 personer

6 %

9

0 personer

0 %

10 - I allra högsta grad nöjd

2 personer

1,3 %

Total

150 personer

100 %

Hur väl uppfyller Ale kommun dina förväntningar på invånarnas möjligheter till insyn och inflytande?

På en skala 1 till 10 där 1 står för inte alls och 10 för i allra högsta grad.

 

Antal

%

1 - Inte alls

11 personer

7,3 %

2

9 personer

6 %

3

27 personer

18 %

4

30 personer

20 %

5

22 personer

14,7 %

6

19 personer

12,7 %

7

23 personer

15,3 %

8

8 personer

5,3 %

9

1 person

0,7 %

10 - I allra högsta grad

0 personer

0 %

Total

150

100

 

Försök föreställa dig en ideal situation för invånarnas insyn och inflytande över kommunens verksamheter och beslut. Hur nära ett sådant ideal tycker du att invånarnas insyn och inflytande kommer i din kommun?

På en skala 1 till 10 där 1 står för inte alls och 10 står för i allra högsta grad.

 

Antal

%

1 - Långt ifrån

11 personer

7,3 %

2

11 personer

7,3 %

3

32 personer

21,3 %

4

28 personer

18,7 %

5

19 personer

12,7 %

6

18 personer

12 %

7

16 personer

10,7 %

8

12 personer

8 %

9

1 person

0,7 %

10 - Mycket nära

2 personer

1,3 %

Total

150 personer

100 %

 

Rådgivande organ och ortsutvecklingsmöten

Känner du till att det finns rådgivande organ i Ale kommun? Markera de råd som du känner till här nere.

 

Antal

%

Näringslivsrådet

62 personer

41 %

Pensionärsrådet

32 personer

21 %

Rådet för funktionshinderfrågor​

21 personer

14 %

Ungdomsrådet

48 personer

32 %

Föreningsrådet

37 personer

25 %

Jag känner inte till något av dessa

65 personer

43 %

Total

265 personer

177 %

 

 Har du varit i kontakt med något av de rådgivande organen? Markera det eller de råden som du har varit i kontakt med.

 

Antal

%

Näringslivsrådet

13 personer

9 %

Pensionärsrådet

7 personer

5 %

Rådet för funktionshinderfrågor​

7 personer

5 %

Ungdomsrådet

4 personer

3 %

Föreningsrådet

18 personer

12 %

Jag har inte varit i kontakt med något av dessa

113 personer

76 %

Total

162 personer

110 %

 

Har du varit på ett ortsutvecklingsmöte i Ale kommun?

 

Antal

%

Ja

92 personer

61 %

Nej

58 personer

39 %

Vet ej

0 personer

0 %

Total

150 personer

100 %

 

Hur väl stämmer du in på följande påstående: Jag anser att ortsutvecklingsmötena i sin nuvarande form ger möjlighet till inflytande för invånare i Ale kommun.

På en skala 1 till 10, där 1 står för Jag instämmer inte alls och 10 för Jag instämmer helt.

 

Antal

%

1 - Jag instämmer inte alls.

17 personer

12

2

16 personer

11 %

3

24 personer

17 %

4

16 personer

11 %

5

25 personer

18 %

6

19 personer

13 %

7

10 personer

7 %

8

7 personer

5 %

9

1 person

1 %

10 - Jag instämmer helt.

7 personer

5 %

Total

142 personer

100 %

Ekologisk hållbarhet

Känner du till att Ale kommun är en Fairtrade City?

 

Antal

%

Ja

47 personer

31 %

Nej

103 personer

69 %

Total

150 personer

100 %

 

Känner du till att Ale kommun har kostnadsfri energi- och klimatrådgivning?

 

Antal

%

Ja

42 personer

28 %

Nej

108 personer

72 %

Total

150 personer

100 %

 

Känner du till att det finns en elbilspool som är tillgängligt för alla i Ale? (Bilarna finns i Nödinge och Alafors)

 

Antal

%

Ja

31 personer

21 %

Nej

119 personer

79 %

Total

150 personer

100 %

 

Vad är viktigast för dig för att kunna cykla till jobb/skola/andra vardagsaktiviteter?


Antal

%

Cykelställ med tak

23 personer

15 %

Låsbart cykelrum

36 personer

24 %

Möjligheten att duscha på resmålet (arbetsplatsen eller motsvarande)

26 personer

17 %

Flexibla arbetstider

24 personer

16 %

Tillgång till elcykel

24 personer

16 %

Kortare avstånd

58 personer

39 %

Annat

41 personer

27 %

Total

232 personer

155 %

De flesta som kryssade för svarsalternativet Annat efterfrågade fler och säkrare cykelvägar.

Rekommendation

Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till Ale?

På en skala 1 till 10, där 1 står för Nej, absolut inte och 10 för Ja, absolut.

 

Antal

%

1 - Nej, absolut inte

4 personer

2,7 %

2

2 personer

1,3 %

3

5 personer

3,3 %

4

18 personer

12 %

5

21 personer

14 %

6

20 personer

13,3 %

7

27 personer

18 %

8

23 personer

15,3 %

9

6 personer

4 %

10 - Ja, absolut

24 personer

16 %

Total

150 personer

100 %

Bakgrundsvariabler

Kön. Jag är

 

Antal

%

Kvinna

77

51 %

Man

70

47 %

Vill inte uppge

3

2 %

Total

150

100 %

 

Jag bor i

 

Antal

%

Surte

13

9 %

Bohus

22

15 %

Nödinge

37

25 %

Nol

22

15 %

Alafors

11

7 %

Älvängen

16

11 %

Skepplanda

11

7 %

Starrkärr

5

3 %

Hålanda

3

2 %

Alvhem

2

1 %

Övrigt

8

5 %

Total

150

100 %

Ålder

 

Antal

%

18-24 år

0

0 %

25-34 år

8

5 %

35-44 år

39

26 %

45-54 år

45

30 %

55-64 år

23

15 %

65-74 år

28

19 %

75 år eller äldre

7

5 %

Total

150

100 %

 

Jag har bott i kommunen i

 

Antal

%

2 år eller kortare

2

1 %

3-5 år

12

8 %

6-10 år

16

11 %

11 år eller längre

120

80 %

Total

150

100 %

 

Min nuvarande sysselsättning är

 

Antal

%

Anställd

94

63 %

Egen företagare

15

10 %

Studerande

1

1 %

Pensionerad

33

22 %

Föräldraledig

2

1 %

Arbetslös

1

1 %

Annat

4

3 %

Total

150

100 %

 

Sidan kontrollerades av:

den