Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Augusti 2019 - inflytandeindex och upplevd psykisk hälsa

I denna panelundersökningen ingick uppföljningen av inflytandeindexet samt frågor om den upplevda psykiska hälsan

Hur bedömer du din allmänna hälsotillstånd?


Antal

%

Mycket bra

15 personer

11,4 %

Ganska bra

82 personer

62,1 %

Varken bra eller dåligt

20 personer

15,2 %

Ganska dåligt

12 personer

9,1 %

Mycket dåligt

3 personer

2,3 %

Total

132 personer

100 %

 

Bilden visar svarsfördelningen i ett stapeldiagram

Ange här hur väl påståendena nedan stämmer överens med hur du upplevt din situation de senaste 2 veckorna. Sätt ett kryss per rad

- Jag har haft en positiv syn på framtiden

 

Antal

%

Alltid

22 personer

16,7 %

Oftast

76 personer

57,6 %

Ibland

23 personer

17,4 %

Sällan

11 personer

8,3 %

Aldrig

0 personer

0 %

Total

132 personer

100 %

 

Bilden visar svarsfördelningen som diagram.

- Jag har känt att jag har varit till nytta

 

Antal

%

Alltid

24 personer

18,2 %

Oftast

79 personer

59,8 %

Ibland

22 personer

16,7 %

Sällan

7 personer

5,3 %

Aldrig

0 personer

0 %

Total

132 personer

100 %

 

Bilden visar svarsfördelningen i ett stapeldiagram

- Jag har känt mig lugn


Antal

%

Alltid

18 personer

13,6 %

Oftast

70 personer

53 %

Ibland

34 personer

25,8 %

Sällan

9 personer

6,8 %

Aldrig

1 person

0,8 %

Total

132 personer

100 %


Bilden visar svarsfördelningen som stapeldiagram.

Jag har hanterat problem på ett bra sätt

 

Antal

%

Alltid

20 personer

15,2 %

Oftast

82 personer

62,1 %

Ibland

26 personer

19,7 %

Sällan

4 personer

3 %

Aldrig

0 personer

0 %

Total

132 personer

100 %

Bilden visar svarsfördelningen som ett stapeldiagram

- Jag har tänkt på ett klart sätt

 

Antal

%

Alltid

30 personer

22,7 %

Oftast

81 personer

61,4 %

Ibland

15 personer

11,4 %

Sällan

6 personer

4,5 %

Aldrig

0 personer

0 %

Total

132 personer

100 %

 

Bilden visar svarsfördelningen i ett stapeldiagram.

- Jag har känt mig nära andra människor

 

Antal

%

Alltid

28 personer

21,2 %

Oftast

67 personer

50,8 %

Ibland

28 personer

21,2 %

Sällan

7 personer

5,3 %

Aldrig

2 personer

1,5 %

Total

132 personer

100 %

 

Bilden visar svarsfördelningen som ett stapeldiagram

- Jag har själv kunnat bestämma mig om saker och ting

 

Antal

%

Alltid

35 personer

26,5

Oftast

69

52,3

Ibland

21

15,9

Sällan

6

4,5

Aldrig

1

0,8

Total

132

100

 

Bilden visar svarsfördelningen i ett stapeldiagram.

Har du ständigt de senaste veckorna känt dig olycklig och nedstämd?

 

Antal

%

Inte alls

46 personer

34,8 %

Inte mer än vanligt

61 personer

46,2 %

Mer än vanligt

19 personer

14,4 %

Mycket mer än vanligt

6 personer

4,5 %

Total

132 personer

100 %

 

Bilden visar svarsfördelningen i ett stapeldiagram.

Har du de senaste veckorna förlorat tron på dig själv?

 

Antal

%

Inte alls

81 personer

61,4 %

Inte mer än vanligt

40 personer

30,3 %

Mer än vanligt

9 personer

6,8 %

Mycket mer än vanligt

2 personer

1,5 %

Total

132 personer

100 %

 

Bilden visar svarsfördelningen i ett stapeldiagram

Har du ständigt känt dig spänd de senaste veckorna?

 

Antal

%

Inte alls

46 personer

34,8 %

Inte mer än vanligt

58 personer

43,9 %

Mer än vanligt

23 personer

17,4 %

Mycket mer än vanligt

5 personer

3,8 %

Total

132 personer

100 %

 

Bilden visar svarsfördelningen i ett stapeldiagram

Har du tyckt att du varit värdelös de senaste veckorna?

 

Antal

%

Inte alls

86 personer

65,2 %

Inte mer än vanligt

36 personer

27,3 %

Mer än vanligt

7 personer

5,3 %

Mycket mer än vanligt

3 personer

2,3 %

Total

132 personer

100 %

 

Bilden visar svarsfördelningen i ett stapeldiagram.

Har du de senaste veckorna känt att du inte kunnat klara dina problem?

 

Antal

%

Inte alls

63 personer

47,7 %

Inte mer än vanligt

53 personer

40,2 %

Mer än vanligt

14 personer

10,6 %

Mycket mer än vanligt

2 personer

1,5 %

Total

132 personer

100 %

 

Bilden visar svarsfördelningen i ett stapeldiagram.

Inflytandeindex

Hur nöjd är du med den insyn och det inflytande invånarna har över kommunens beslut och verksamheter?

På en skala 1 till 10 där 1 är inte alls nöjd och 10 i allra högsta grad nöjd.


Antal

%

1 - Inte alls nöjd

17 personer

12,9 %

2

15 personer

11,4 %

3

19 personer

14,4 %

4

18 personer

13,6 %

5

23 personer

17,4 %

6

15 personer

11,4 %

7

17 personer

12,9 %

8

6 personer

4,5 %

9

1 person

0,8 %

10 - I allra högsta grad nöjd

1 person

0,8 %

Total

132 personer

100 %

 

Bilden visar svarsfördelningen i ett stapeldiagram.

Hur väl uppfyller Ale kommun dina förväntningar på invånarnas möjligheter till insyn och inflytande?

På en skala 1 till 10 där 1 är inte alls och 10 i allra högsta grad.

 

Antal

%

1 - Inte alls

14 personer

10,6 %

2

16 personer

12,1 %

3

21 personer

15,9 %

4

20 personer

15,2 %

5

16 personer

12,1 %

6

20 personer

15,2 %

7

14 personer

10,6 %

8

7 personer

5,3 %

9

4 personer

3 %

10 - I allra högsta grad

0 personer

0 %

Total

132 personer

100 %


Bilden visar svarsfördelningen i ett stapeldiagram.

Försök föreställa dig en ideal situation för invånarnas insyn och inflytande över kommunens verksamheter och beslut. Hur nära ett sådant ideal tycker du att invånarnas insyn och inflytande kommer i din kommun?

På en skala 1 till 10 där 1 står för långt ifrån och 10 för mycket nära.

 

Antal

%

1 - Långt ifrån

12 personer

9,1 %

2

15 personer

11,4 %

3

26 personer

19,7 %

4

15 personer

11,4 %

5

25 personer

18,9 %

6

15 personer

11,4 %

7

13 personer

9,8 %

8

10 personer

7,6 %

9

1 person

0,8 %

10 - Mycket nära

0 personer

0 %

Total

132 personer

100 %

Bilden visar svarsfördelningen i ett stapeldiagram.

Rekommendation

Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till Ale?

På en skala 1 till 10 där 1 står för nej, absolut inte och 10 för ja, absolut.

 

Antal

%

1 - Nej, absolut inte

6 personer

4,5 %

2

7 personer

5,3 %

3

7 personer

5,3 %

4

13 personer

9,8 %

5

25 personer

18,9 %

6

9 personer

6,8 %

7

21 personer

15,9 %

8

26 personer

19,7 %

9

8 personer

6,1 %

10 - Ja, absolut

10 personer

7,6 %

Total

132 personer

100 %

Bilden visar svarsfördelningen i ett stapeldiagram.

Bakgrundsvariabler

Kön. Jag är


Antal

%

Kvinna

68

51,5 %

Man

61

46,2 %

Vill inte uppge

3

2,3 %

Total

132

100 %


Jag bor i


Antal

%

Surte

10

7,6 %

Bohus

20

15,3 %

Nödinge

28

21,4 %

Nol

16

12,2 %

Alafors

10

7,6 %

Älvängen

17

13 %

Skepplanda

12

9,2 %

Starrkärr

5

3,8 %

Hålanda

5

3,8 %

Alvhem

2

1,5 %

Övrigt

6

4,6 %

Total

131

100 %

Ålder

 

Antal

%

18-24 år

1

0,8 %

25-34 år

6

4,5 %

35-44 år

33

25 %

45-54 år

35

26,5 %

55-64 år

21

15,9 %

65-74 år

26

19,7 %

75 år eller äldre

10

7,6 %

Total

132

100 %

 

Jag har bott i kommunen i

 

Antal

%

2 år eller kortare

0

0 %

3-5 år

6

4,5 %

6-10 år

18

13,6 %

11 år eller längre

108

81,8 %

Total

132

100 %

Min nuvarande sysselsättning är

 

Antal

%

Anställd

79

60,3 %

Egen företagare

13

9,9 %

Studerande

1

0,8 %

Pensionerad

33

25,2 %

Föräldraledig

1

0,8 %

Arbetslös

1

0,8 %

Annat

3

2,3 %

Total

131

100 %

Sidan kontrollerades av:

den