Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

April 2020 - översiktlig planering och trygghetsindex

I denna medborgarpanelundersökning ställde vi frågor som rör den översiktliga planeringen i Ale kommun samt ett antal frågor om den upplevda tryggheten i Ale.

Din arbetsort - där du går i skola eller arbetar


Antal

%

Surte

4 personer

5 %

Bohus

5 personer

6 %

Nödinge

16 personer

18 %

Nol

1 person

1 %

Älvängen

6 personer

7 %

Alvhem

2 personer

2 %

Skepplanda

1 person

1 %

Alafors

6 personer

7 %

Starrkärr

2 personer

2 %

Kilanda

0 personer

0 %

Hålanda

1 person

1 %

Ryd

2 personer

2 %

Annan ort

42 personer

48 %

Total

88 personer

100 %

Av de som valde alternativet Annan ort arbetar de allra flesta i Göteborg samt några få i Kungälv och i Lilla Edet.

 Vilken karaktär tycker du att orterna har idag?

Surte

 

Antal

%

Småstad

8 personer

8 %

Förstad

8 personer

8 %

Landsort

14 personer

14 %

Förort

5 personer

56 %

Annan

13 personer

13 %

Total

97 personer

100 %


Bohus

 

Antal

%

Småstad

7 personer

7 %

Förstad

8 personer

8 %

Landsort

17 personer

18 %

Förort

51 personer

53 %

Annan

14 personer

14 %

Total

97 personer

100 %

 

Nödinge

 

Antal

%

Småstad

15 personer

16 %

Förstad

24 personer

25 %

Landsort

13 personer

13 %

Förort

39 personer

40 %

Annan

6 personer

6 %

Total

97 personer

100 %


Nol

 

Antal

%

Småstad

8 personer

8 %

Förstad

3 personer

3 %

Landsort

36 personer

37 %

Förort

34 personer

35 %

Annan

16 personer

17 %

Total

97 personer

100 %

 

Alafors

 

Antal

%

Småstad

4 personer

4 %

Förstad

1 person

1 %

Landsort

62 personer

64 %

Förort

18 personer

19 %

Annan

12 personer

12 %

Total

97 personer

100 %

Älvängen

 

Antal

%

Småstad

27 personer

28 %

Förstad

18 personer

19 %

Landsort

20 personer

21 %

Förort

25 personer

26 %

Annan

7 personer

7 %

Total

97 personer

100 %

 

Alvhem

 

Antal

%

Småstad

1 person

1 %

Förstad

0 personer

0 %

Landsort

73 personer

75 %

Förort

8 personer

8 %

Annan

15 personer

16 %

Total

97 personer

100 %

 

Skepplanda

 

Antal

%

Småstad

2 personer

2 %

Förstad

2 personer

2 %

Landsort

70 personer

72 %

Förort

12 personer

12 %

Annan

11 personer

11 %

Total

97 personer

100 %

Hålanda

 

Antal

%

Småstad

2 personer

2 %

Förstad

0 personer

0 %

Landsort

76 personer

78 %

Förort

6 personer

6 %

Annan

13 personer

13 %

Total

97 personer

100 %

En majoritet av de svarande ser Surte och Bohus som förorter, Nödinge som en förort eller förstad, Nol som en landsort eller förort och Älvängen som en småstad (28 %) eller förort (26 %). Alafors, Alvhem, Skepplanda och Hålanda anses ha landsorts karaktär.

Vilken karaktär tycker du att orterna ska ha i framtiden?

Surte

 

Antal

%

Småstad

15 personer

16 %

Förstad

23 personer

25 %

Landsort

17 personer

18 %

Förort

32 personer

34 %

Annan

6 personer

7 %

Total

93 personer

100 %

 

Bohus

 

Antal

%

Småstad

15 personer

16 %

Förstad

26 personer

28 %

Landsort

16 personer

17 %

Förort

29 personer

31 %

Annan

7 personer

8 %

Total

93 personer

100 %

 

Nödinge

 

Antal

%

Småstad

40 personer

42 %

Förstad

24 personer

25 %

Landsort

13 personer

14 %

Förort

14 personer

15 %

Annan

5 personer

5 %

Total

96 personer

100 %

 

Nol

 

Antal

%

Småstad

15 personer

16 %

Förstad

17 personer

19 %

Landsort

23 personer

25 %

Förort

29 personer

32 %

Annan

8 personer

9 %

Total

92 personer

100 %

 

Alafors

 

Antal

%

Småstad

6 personer

7 %

Förstad

11 personer

12 %

Landsort

53 personer

58 %

Förort

18 personer

20 %

Annan

4 personer

4 %

Total

92 personer

100 %


Älvängen

 

Antal

%

Småstad

41 personer

44 %

Förstad

21 personer

22 %

Landsort

14 personer

15 %

Förort

15 personer

16 %

Annan

3 personer

3 %

Total

94 personer

100 %

Alvhem

 

Antal

%

Småstad

3 personer

3 %

Förstad

6 personer

7 %

Landsort

70 personer

75 %

Förort

7 personer

8 %

Annan

7 personer

8 %

Total

93 personer

100 %

 

Skepplanda

 

Antal

%

Småstad

2 personer

2 %

Förstad

10 personer

11 %

Landsort

58 personer

62 %

Förort

16 personer

17 %

Annan

7 personer

8 %

Total

93 personer

100 %

Hålanda


Antal

%

Småstad

2 personer

2 %

Förstad

5 personer

5 %

Landsort

73 personer

79 %

Förort

5 personer

5 %

Annan

8 personer

9 %

Total

93 personer

100 %

I framtiden ser man Älvängen och Nödinge som småstäder och Surte och Bohus som förstäder snarare än förorter. De övriga orterna ser man även i framtiden som landsorter.

Hur skulle du beskriva de olika orterna idag? Flera alternativ är möjliga.

Surte

 

Antal

%

Tryggt

18 personer

20 %

Otryggt

13 personer

14 %

Säkert

17 personer

19 %

Osäkert

13 personer

14 %

Mysigt

3 personer

3 %

Tråkigt

55 personer

60 %

Trivsamt

12 personer

13 %

Otrivsamt

24 personer

26 %

Total

155 personer

169 %

Bilden visar svarsfördelningen i ett stapeldiagram

Bohus


Antal

%

Tryggt

13 personer

14 %

Otryggt

22 personer

23 %

Säkert

14 personer

15 %

Osäkert

17 personer

18 %

Mysigt

1 person

1 %

Tråkigt

65 personer

69 %

Trivsamt

5 personer

5 %

Otrivsamt

30 personer

32 %

Total

167 personer

178

Bilden visar svarsfördelningen i ett stapeldiagram

Nödinge

 

Antal

%

Tryggt

10 personer

11 %

Otryggt

45 personer

48 %

Säkert

8 personer

9 %

Osäkert

37 personer

40 %

Mysigt

8 personer

9 %

Tråkigt

25 personer

27 %

Trivsamt

22 personer

24 %

Otrivsamt

20 personer

22 %

Total

175 personer

188 %


Bilden visar svarsfördelningen i ett stapeldiagram

Svarsfördelningen i Nödinge

Nol

 

Antal

%

Tryggt

20 personer

22 %

Otryggt

10 personer

11 %

Säkert

16 personer

18 %

Osäkert

16 personer

18 %

Mysigt

10 personer

11 %

Tråkigt

50 personer

55 %

Trivsamt

17 personer

19 %

Otrivsamt

19 personer

21 %

Total

158 personer

174 %

 

Bilden visar svarsfördelningen i ett stapeldiagram

Svarsfördelningen i Nol

Alafors

Namn

Antal

%

Tryggt

23 personer

25 %

Otryggt

3 personer

3 %

Säkert

24 personer

26 %

Osäkert

2 personer

2 %

Mysigt

31 personer

34 %

Tråkigt

26 personer

29 %

Trivsamt

37 personer

41 %

Otrivsamt

9 personer

10 %

Total

155 personer

170 %


Bilden visar svarsfördelningen i ett stapeldiagram

Svarsfördelningen i Alafors

Älvängen

 

Antal

%

Tryggt

26 personer

29 %

Otryggt

10 personer

11 %

Säkert

21 personer

23 %

Osäkert

14 personer

16 %

Mysigt

18 personer

20 %

Tråkigt

28 personer

31 %

Trivsamt

34 personer

38 %

Otrivsamt

8 personer

9 %

Total

159 personer

177 %

 

Bilden visar svarsfördelningen i ett stapeldiagram

Svarsfördelningen i Älvängen

Alvhem

 

Antal

%

Tryggt

28 personer

32 %

Otryggt

2 personer

2 %

Säkert

25 personer

29 %

Osäkert

3 personer

3 %

Mysigt

21 personer

24 %

Tråkigt

35 personer

40 %

Trivsamt

21 personer

24 %

Otrivsamt

9 personer

10 %

Total

144 personer

166 %

 

Bilden visar svarsfördelningen i ett stapeldiagram

Svarsfördelningen i Alvhem

Skepplanda

 

Antal

%

Tryggt

25 personer

28 %

Otryggt

6 personer

7 %

Säkert

18 personer

20 %

Osäkert

12 personer

13 %

Mysigt

18 personer

20 %

Tråkigt

33 personer

36 %

Trivsamt

23 personer

25 %

Otrivsamt

13 personer

14 %

Total

148 personer

163 %

Bilden visar svarsfördelningen i ett stapeldiagram

Svarsfördelningen i Skepplanda

Starrkärr

 

Antal

%

Tryggt

34 personer

38,2

Otryggt

3 personer

3,4

Säkert

26 personer

29,2

Osäkert

4 personer

4,5

Mysigt

38 personer

42,7

Tråkigt

20 personer

22,5

Trivsamt

29 personer

32,6

Otrivsamt

2 personer

2,2

Total

156 personer

175,3

 

Bilden visar svarsfördelningen i ett stapeldiagram

Svarsfördelningen i Starrkärr

Kilanda

 

Antal

%

Tryggt

35 personer

39 %

Otryggt

2 personer

2 %

Säkert

25 personer

28 %

Osäkert

4 personer

5 %

Mysigt

32 personer

36 %

Tråkigt

26 personer

29 %

Trivsamt

32 personer

36 %

Otrivsamt

2 personer

2 %

Total

158 personer

178 %


Bilden visar svarsfördelningen i ett stapeldiagram

Svarsfördelningen i Kilanda

Ryd

 

Antal

%

Tryggt

33 personer

38 %

Otryggt

2 personer

2 %

Säkert

24 personer

28 %

Osäkert

3 personer

4 %

Mysigt

26 personer

30 %

Tråkigt

28 personer

33 %

Trivsamt

25 personer

29 %

Otrivsamt

4 personer

5 %

Total

145 personer

169 %

Bilden visar svarsfördelningen i ett stapeldiagram

Svarsfördelningen i Ryd

Hålanda


Antal

%

Tryggt

36 personer

41 %

Otryggt

2 personer

2 %

Säkert

26 personer

30 %

Osäkert

4 personer

5 %

Mysigt

25 personer

28 %

Tråkigt

32 personer

36 %

Trivsamt

28 personer

32 %

Otrivsamt

4 personer

5 %

Total

157 personer

178 %

Bilden visar svarsfördelningen i ett stapeldiagram

Svarsfördelningen i Hålanda

Sammanfattningsvist beskrivs Surte, Bohus och Nol som tråkigt. Nödinge känns otryggt och osäkert medan Alafors ses som trivsamt och mysigt fast lite tråkigt. Älvängen uppfattas som trivsamt och tryggt men lite tråkigt. Alvhem och Skepplanda upplevs som tråkigt och tryggt. Kilanda, Starrkärr och Ryd beskrivs som mysigt, trivsamt och tryggt.

Vad värdesätter du mest i de olika orterna? Det kan vara en byggnad, en miljö, en servicefunktion eller något annat.

I Surte är det närheten till Göteborg, Glasbruksmuseum och Surtesjön med fågeldammarna som värdesätts mest. I Bohus uppskattar man de goda kommunikationsmöjligheter med lokaltrafik och Jennylunds idrottsområde.

Den gamla fabriksmiljön med bryggeriet värdesätts mest i Alafors tätt följd av Himlabacken och Hältorpssjön samt Forsvallen.

I Älvängen uppskattar man allra mest det stora utbudet av affärer och annan service och i Skepplanda är det simhallen som dominerar starkt bland ställen som värdesätts mest. Även i Nödinge är det främst utbudet av affärer och Ale Torg som värdesätts mest.

I Nol är det gymmet och pendeltåget som uppskattas mest. I Alvhem och Hålanda är det främst den lantliga miljön som värdesätts. I Alvhem uppskattas även lanthandeln Svenssons liv av väldigt många. 

Vilken eller vilka byggnader och miljöer anser du vara mest värdefulla i de olika orterna?

I Alafors anser man att den gamla fabriken är det mest värdefulla på orten och i Nödinge är det Ale kulturrum och Ale Torg . I Nol är Nolskolan och STC de mest värdefulla byggnader. I Surte anses helt klart att Glasbruksmuseumet är det mest värdefulla och i Bohus är det Jennylunds idrottsanläggningar och Bohushallen. I Älvängen är Repslagarbanan och det gamla centrum de mest värdefulla miljöer och i Alvhem är det Kungsgården och lanthandeln. I Skepplanda är det simhallen som uppskattas mest och i Hålanda är det kyrkan och bygdegården.

Hur ser du på möjligheterna att bo kvar i din hemort vid ändrad livssituation? Det kan till exempel vara att flytta hemifrån, flytta ihop, en familj som växer eller krymper.

En majoritet av de svarande ser möjligheterna att bo kvar vid förändrad livssituation som goda. De som inte gör det påtalar bristen av bostäder i olika storlekar och upplåtelseformer på bostadsmarknaden. De familjer som krymper efterfrågar mindre lägenheter i bostads- eller hyresrätt, andra i växande familjer saknar större villor.

Skulle du rekommendera din hemort för någon annan?

85 % svarade att de skulle rekommendera sin hemort för andra. 15 % skulle inte göra det.

Om ditt framtida boende. Hur vill du bo, eller tror du att du kommer att bo, om 10 år?


antal

%

1 rum och kök

0 personer

0 %

2 rum och kök

8 personer

8,2 %

3 rum och kök

27 personer

27,8 %

4 rum och kök

28 personer

28,9 %

5 rum och kök

16 personer

16,5 %

annat

18 personer

18,6 %

 

Mitt boende om 10 år ska vara


antal

%

Hyresrätt

11 personer

11,3 %

Bostadsrätt

15 personer

15,5 %

Äganderätt

71 personer

73,2 %


Om ditt framtida boende. Hur vill du bo, eller tror du att du kommer att bo, om 20 år?


antal

%

1 rum och kök

4 personer

4,1 %

2 rum och kök

13 personer

13,4 %

3 rum och kök

29 personer

29,9 %

4 rum och kök

22 personer

22,7 %

5 rum och kök

10 personer

10,3 %

annat

19 personer

19,6 %

 

Mitt boende om 20 år ska vara


antal

%

Hyresrätt

19 personer

19,6 %

Bostadsrätt

22 personer

22,7 %

Äganderätt

56 personer

57,7 %

 

Om kommunikationer. Hur tar du dig till olika aktiviteter idag?

- Till arbete eller skola


antal

%

Går

16 personer

16,5 %

Cyklar

1 person

1 %

Buss

1 person

1 %

Tåg

21 personer

21,6 %

Bil

51 personer

52,6 %

Samåker i bil

7 personer

7,2 %

 


- Till fritidsaktiviteter


antal

%

Går

10 personer

10,3 %

Cyklar

10 personer

10,3 %

Buss

1 person

1 %

Tåg

7 personer

7,2 %

Bil

62 personer

63,9 %

Samåker i bil

7 personer

7,2 %

 

Hur långt tycker du att det är rimligt att gå från bostaden till närmaste kollektivtrafikhållplats? Skriv antingen i avstånd eller i tid.

I genomsnitt kan man tänka sig gå cirka 800 meter eller i 10 minuter till närmaste kollektivtrafikhållplats. Någon vill inte gå mer än 100 meter till nästa hållpats medan någon annan kan tänka sig gå 3 kilometer.

Hur viktigt är det att kunna parkera i direkt anslutning till bostaden?

på en skala 1 till 6 där 1 står för Inte viktigt alls och 6 står för mycket viktigtantal

%

1 Inte viktigt alls

6 personer

6,2 %

2

1 person

1 %

3

3 personer

3,1 %

4

9 personer

9,3 %

5

14 personer

14,4 %

6 Mycket viktigt

64 personer

66 %


Trygghetsindex

Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter?

på en skala 1 till 10 där 1 står för Inte alls bra och 10 för i allra högsta grad bra

Namn

Antal

%

1 - Inte alls bra

4 personer

4,1 %

2

3 personer

3,1 %

3

10 personer

10,3 %

4

2 personer

2,1 %

5

7 personer

7,2 %

6

3 personer

3,1 %

7

14 personer

14,4 %

8

22 personer

22,7 %

9

16 personer

16,5 %

10 - I allra högsta grad bra

12 personer

12,4 %

Ingen åsikt

4 personer

4,1 %

Total

97 personer

100 %

 

Hur ser du på hur trygg och säker du kan känna dig mot hot, rån och misshandel?

på en skala 1 till 10 där 1 står för Inte alls bra och 10 för i allra högsta grad bra

Namn

Antal

%

1 - Inte alls bra

4 personer

4,1 %

2

1 personer

1 %

3

9 personer

9,3 %

4

4 personer

4,1 %

5

11 personer

11,3 %

6

8 personer

8,2 %

7

11 personer

11,3 %

8

16 personer

16,5 %

9

14 personer

14,4 %

10 - I allra högsta grad bra

13 personer

13,4 %

Ingen åsikt

6 personer

6,2 %

Total

97 personer

100 %

 

Hur ser du på hur trygg och säker du kan känna dig mot inbrott i hemmet?

på en skala 1 till 10 där 1 står för Inte alls bra och 10 för i allra högsta grad bra

Namn

Antal

%

1 - Inte alls bra

4 personer

4,1 %

2

2 personer

2,1 %

3

8 personer

8,2 %

4

7 personer

7,2 %

5

12 personer

12,4 %

6

7 personer

7,2 %

7

19 personer

19,6 %

8

19 personer

19,6 %

9

10 personer

10,3 %

10 - I allra högsta grad bra

7 personer

7,2 %

Ingen åsikt

2 personer

2,1 %

Total

97 personer

100 %

 

Upplever du att kommunen arbetar för att öka den upplevda tryggheten i kommunen?

på en skala 1 till 10 där 1 står för Inte alls och 10 för i allra högsta grad

Namn

Antal

%

1 - Inte alls

9 personer

9,3 %

2

2 personer

2,1 %

3

8 personer

8,2 %

4

8 personer

8,2 %

5

13 personer

13,4 %

6

9 personer

9,3 %

7

15 personer

15,5 %

8

14 personer

14,4 %

9

4 personer

4,1 %

10 - I allra högsta grad

4 personer

4,1 %

Ingen åsikt

11 personer

11,3 %

Total

97 personer

100 %

Det sammanlagda trygghetsindexet är 43,5 punkter vilket är en försämring sedan tidigare mätning.

 

Bakgrundsvariabler

Kön. Jag är

 

Antal

%

Kvinna

52

53,6 %

Man

44

45,4 %

Vill inte uppge

1

1 %

Total

97

100 %

 

Jag bor i

Namn

Antal

%

Surte

7 personer

7,2 %

Bohus

11 personer

11,3 %

Nödinge

24 personer

24,7 %

Nol

8 personer

8,2 %

Alafors

9 personer

9,3 %

Älvängen

13 personer

13,4 %

Alvhem

2 personer

2,1 %

Skepplanda

7 personer

7,2 %

Starrkärr/Kilanda

8 personer

8,2 %

Hålanda

4 personer

4,1 %

Övrigt

4 personer

4,1 %

Total

97 personer

100 %

 

Ålder

 

Antal

%

18-24 år

0 personer

0 %

25-34 år

4 personer

4,1 %

35-44 år

25 personer

25,8 %

45-54 år

25 personer

25,8 %

55-64 år

21 personer

21,6 %

65-74 år

17 personer

17,5 %

75 år eller äldre

5 personer

5,2 %

Total

97 personer

100 %

 

Jag har bott i kommunen i


Antal

%

2 år eller kortare

1 person

1 %

3-5 år

7 personer

7,2 %

6-10 år

11 personer

11,3 %

11 år eller längre

78 personer

80,4 %

Total

97 personer

100 %

 

Min nuvarande sysselsättning är

 

Antal

%

Anställd

63 personer

65,6 %

Egen företagare

9 personer

9,4 %

Studerande

3 personer

3,1 %

Pensionerad

19 personer

19,8 %

Föräldraledig

0 personer

0 %

Arbetslös

1 person

1 %

Annat

1 person

1 %

Total

96 personer

100 %

 

Sidan kontrollerades av:

den