Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

April 2018 - fritidsmöjligheter, trygghet och inflytande

I denna medborgarpanelundersökning ställde vi frågor om fritidsmöjligheter samt frågor för att beräkna trygghetsindexet och nöjdinflytande index (NII).

Hur nöjd är du med den insyn och det inflytande invånarna har över kommunens beslut och verksamheter?

På en skala från 1 till 10 där 1 står för inte alls nöjd och 10 för i allra högsta grad nöjd.


Antal

%

1 inte alls nöjd

15 personer

11 %

2

8 personer

5,9 %

3

23 personer

16,9 %

4

15 personer

11 %

5

25 personer

18,4 %

6

22 personer

16,2 %

7

22 personer

16,2 %

8

4 personer

2,9 %

9

2 personer

1,5 %

10 i allra högsta grad nöjd

0 personer

0 %

Total

136

100 %

Bilden visar svarsfördelningen i ett stapeldiagram.

Hur väl uppfyller Ale kommun dina förväntningar på invånarnas möjligheter till insyn och inflytande?

På en skala från 1 till 10 där 1 står för inte alls bra och 10 för i allra högsta grad bra.


Antal

%

1 inte alls bra

17 personer

12,5 %

2

8 personer

5,9 %

3

19 personer

14 %

4

14 personer

10,3 %

5

30 personer

22,1 %

6

20 personer

14,7 %

7

16 personer

11,8 %

8

10 personer

7,4 %

9

2 personer

1,5 %

10 i allra högsta grad bra

0 personer

0 %

Total

136 personer

100 %

 

Bilden visar svarsfördelningen i ett stapeldiagram.

Försök föreställa dig en ideal situation för invånarnas insyn och inflytande över kommunens verksamheter och beslut. Hur nära ett sådant ideal tycker du att invånarnas insyn och inflytande kommer i din kommun?

På en skala från 1 till 10 där 1 står för inte alls bra och 10 för i allra högsta grad bra.


Antal

%

1 inte alls bra

13 personer

9,6 %

2

9 personer

6,6 %

3

23 personer

16,9 %

4

20 personer

14,7 %

5

25 personer

18,4 %

6

22 personer

16,2 %

7

12 personer

8 %

8

9 personer

6,6 %

9

2 personer

1,5 %

10 i allra högsta grad bra

1 person

0,7 %

Total

136 personer

100 %

Inflytandeindexet (NII) ligger i denna undersökning på 39,8.

Bilden visar svarsfördelningen i ett stapeldiagram.

Trygghetsindex

Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter?

På en skala från 1 till 10 där 1 står för inte alls bra och 10 för i allra högsta grad bra.


Antal

%

1 inte alls bra

11 personer

8,1 %

2

6 personer

4,4 %

3

11 personer

8,1 %

4

10 personer

7,4 %

5

12 personer

8,8 %

6

17 personer

12,5 %

7

16 personer

11,8 %

8

37 personer

27,2 %

9

12 personer

8,8 %

10 i allra högsta grad bra

4 personer

2,9 %

Total

136 personer

100 %


Bilden visar svarsfördelningen i ett stapeldiagram.

Hur ser du på hur trygg och säker du kan känna dig mot hot, rån och misshandel?

På en skala från 1 till 10 där 1 står för inte alls bra och 10 för i allra högsta grad bra.


Antal

%

1 inte alls bra

9 personer

6,6 %

2

6 personer

4,4 %

3

14 personer

10,3 %

4

12 personer

8,8 %

5

9 personer

6,6 %

6

16 personer

11,8 %

7

19 personer

14 %

8

34 personer

25 %

9

13 personer

9,6 %

10 i allra högsta grad bra

4 personer

2,9 %

Total

136 personer

100 %

Bilden visar svarsfördelningen i ett stapeldiagram.

Hur ser du på hur trygg och säker du kan känna dig mot inbrott i hemmet?

På en skala från 1 till 10 där 1 står för inte alls bra och 10 för i allra högsta grad bra.


Antal

%

1 inte alls bra

9 personer

6,6 %

2

9 personer

6,6 %

3

17 personer

12,5 %

4

11 personer

8,1 %

5

21 personer

15,4 %

6

14 personer

10,3 %

7

21 personer

15,4 %

8

19 personer

14 %

9

12 personer

8,8 %

10 i allra högsta grad bra

3 personer

2,2 %

Total

136 personer

100 %


Bilden visar svarsfördelningen i ett stapeldiagram.

Upplever du att kommunen arbetar för att öka den upplevda tryggheten i kommunen?

På en skala från 1 till 10 där 1 står för inte alls bra och 10 för i allra högsta grad bra.


Antal

%

1 inte alls bra

18 personer

13,2 %

2

6 personer

4,4 %

3

20 personer

14,7 %

4

9 personer

6,6 %

5

32 personer

23,5 %

6

23 personer

16,9 %

7

12 personer

8,8 %

8

11 personer

8,1 %

9

3 personer

2,2 %

10 i allra högsta grad bra

2 person

1,5 %

Total

136 personer

100 %

Trygghetsidexet är 53,6 i denna undersökningen.

Bilden visar svarsfördelningen i ett stapeldiagram.

Kommunens service

Anser du att kommunen i helhet ger kunderna/medborgarna det stöd och den hjälp som de behöver?"

På en skala från 1 till 10 där 1 står för inte alls och 10 för i allra högsta grad.


Antal

%

1 inte alls

13 personer

13,2 %

2

11 personer

4,4 %

3

17 personer

14,7 %

4

16 personer

6,6 %

5

28 personer

23,5 %

6

19 personer

16,9 %

7

18 personer

8,8 %

8

9 personer

8,1 %

9

4 personer

2,2 %

10 i allra högsta grad

1 person

1,5 %

Total

136 personer

100 %


Bilden visar svarsfördelningen i ett stapeldiagram.

Hur ser du på bemötandet du får när du kontaktar kommunen?

På en skala från 1 till 10 där 1 står för mycket negativt och 10 för mycket positivt.


Antal

%

1 mycket negativt

8 personer

6 %

2

14 personer

10,5 %

3

6 personer

4,5 %

4

9 personer

6,8 %

5

24 personer

18 %

6

19 personer

14,3 %

7

23 personer

17,3 %

8

18 personer

13,5 %

9

5 personer

3,8 %

10 mycket positivt

7 personer

5,3 %

Total

133 personer

100 %


Bilden visar svarsfördelningen i ett stapeldiagram.

Rekommendation

Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till Ale?

På en skala 1 till 10 där 1 står för nej, absolut inte och 10 för ja, absolut.


Antal

%

1 nej, absolut inte

12 personer

8,9 %

2

4 personer

3 %

3

5 personer

3,7 %

4

17 personer

12,6 %

5

19 personer

14,1 %

6

14 personer

10,4 %

7

20 personer

14,8 %

8

22 personer

16,3 %

9

9 personer

6,7 %

10 ja, absolut

13 personer

9,6 %

Total

135 personer

100 %


Bilden visar svarsfördelningen i ett stapeldiagram.

Fritidsmöjligheter

Hur ser du på tillgången till parker, grönområden och natur?

På en skala 1 till 10 där 1 står för inte alls bra och 10 för i allra högsta grad bra.


Antal

%

1 inte alls bra

7 personer

5,1 %

2

8 personer

5,9 %

3

6 personer

4,4 %

4

6 personer

4,4 %

5

12 personer

8,8 %

6

10 personer

7,4 %

7

20 personer

14,7 %

8

30 personer

22,1 %

9

20 personer

14,7 %

10 i allra högsta grad bra

17 personer

12,5 %

Total

136 personer

100 %

Bilden visar svarsfördelningen i ett stapeldiagram.

Hur ser du på möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen t.ex. sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv?

På en skala 1 till 10 där 1 står för inte alls bra och 10 för i allra högsta grad bra.


Antal

%

1 inte alls bra

3 personer

2,2 %

2

3 personer

2,2 %

3

8 personer

5,9 %

4

8 personer

5,9 %

5

12 personer

8,8 %

6

10 personer

7,4 %

7

27 personer

19,9 %

8

37 personer

27,2 %

9

15 personer

11 %

10 i allra högsta grad bra

13 personer

9,6 %

Total

136 personer

100 %

Bilden visar svarsfördelningen i ett stapeldiagram.

Hur ser du på tillgången till idrottsevenemang?

På en skala 1 till 10 där 1 står för inte alls bra och 10 för i allra högsta grad bra.


Antal

%

1 inte alls bra

3 personer

2,2 %

2

5 personer

3,7 %

3

12 personer

8,8 %

4

12 personer

8,8 %

5

24 personer

17,6 %

6

23 personer

16,9 %

7

18 personer

13,2 %

8

24 personer

17,6 %

9

7 personer

5,1 %

10 i allra högsta grad bra

8 personer

5,9 %

Total

136 personer

100 %

 

Bilden visar svarsfördelningen i ett stapeldiagram.

Hur ser du på tillgången till kulturevenemang?

På en skala 1 till 10 där 1 står för inte alls bra och 10 för i allra högsta grad bra.


Antal

%

1 inte alls bra

9 personer

6,6 %

2

6 personer

4,4 %

3

15 personer

11 %

4

18 personer

13,2 %

5

22 personer

16,2 %

6

22 personer

16,2 %

7

21 personer

15,4 %

8

11 personer

8,1 %

9

8 personer

5,9 %

10 i allra högsta grad bra

4 personer

2,9 %

Total

136 personer

100 %

 

Bilden visar svarsfördelningen i ett stapeldiagram.

Hur ser du på nöjesutbudet?

På en skala 1 till 10 där 1 står för inte alls bra och 10 för i allra högsta grad bra.


Antal

%

1 inte alls bra

21 personer

15,4 %

2

23 personer

16,9 %

3

19 personer

14 %

4

21 personer

15,4 %

5

18 personer

13,2 %

6

15 personer

11 %

7

12 personer

8,8 %

8

5 personer

3,7 %

9

0 personer

0 %

10 i allra högsta grad bra

2 personer

1,5 %

Total

136 personer

100 %

 

Bilden visar svarsfördelningen i ett stapeldiagram.

Bakgrundsvariabler

Kön. Jag är

kvinna

64 personer

47,1 %

man

71 personer

52,2 %

vill inte uppge

1 personer

0,7 %

total

136 personer

100 %

Jag bor i


Antal

%

Surte

7 personer

5,2 %

Bohus

16 personer

11,9 %

Nödinge

37 personer

27,6 %

Nol

18 personer

13,4 %

Älvängen

17 personer

12,7 %

Alvhem

4 personer

3 %

Skepplanda

13 personer

9,7 %

Hålanda

3 personer

2,2 %

Starrkärr

4 personer

3 %

Övrigt

15 personer

11,2 %

Total

134 personer

100 %

 

Bilden visar svarsfördelningen i ett stapeldiagram.

Ålder. Jag är i åldersgruppen

18 – 24 år

1 person

0,7 %

25 – 34 år

5 personer

3,7 %

35 – 44 år

36 personer

26,5 %

45 – 54 år

43 personer

31,6 %

55 – 64 år

19 personer

14 %

65 – 74 år

24 personer

17,6 %

75 år eller äldre

8 personer

5,9 %

Total

136 personer

100 %

Jag har bott i kommunen i


Antal

%

2 år eller kortare

1 person

0,7 %

3 – 5 år

14 personer

10,3 %

6 – 10 år

15 personer

11 %

11 år eller längre

106 personer

77,9 %

Total

136 personer

100 %

 

Min nuvarande sysselsättning är


Antal

%

Anställd

83 personer

61,5 %

Egen företagare

10 personer

7,4 %

Studerande

0 personer

0 %

Pensionerad

32 personer

23,7 %

Föräldraledig

3 personer

2,2 %

Arbetslös

2 personer

1,5 %

Annat

5 personer

3,7 %

Total

135 personer

100 %

 

Sidan kontrollerades av:

den