Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Kommunens kvalitet i korthet - KKIK 2019

Organisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör årligen undersökningar av kommuners kvalitet ur 3 olika mätområden: Barn och unga, Stöd och omsorg samt Samhälle och Miljö. Undersökningen kallas Kommunens kvalitet i korthet (KKiK).

  1. Barn och Unga
  2. Samhälle och miljö
  3. Stöd och omsorg

Vad är KKIK?

Kommunens Kvalité i Korthet syftar till att ge övergripande kunskap kring kommunens verksamhet. Genom att ha kunskapen om kvalitet och ekonomi på en övergripande nivå är tanken att du som kommuninvånare ska ha möjlighet att ha en dialog tillsammans med de förtroendevalda. Detta var upphovet till att arbetet med Kommunens kvalitet i korthet startade 2006.

Mätområden togs fram genom att ett antal kommunstyrelseordföranden bjöds in 2006 för att ge sin bild av vilka områden som är centrala att ha kunskaper om. För varje område har nyckeltal och mätformer tagits fram och utvecklats under åren. I år deltar cirka 260 kommuner i arbetet.

Under 2017 och 2018 har Kommunens kvalitet i korthet arbetats om. Skälet till detta är att allt fler röster om förnyelse hördes från deltagande kommuner. Utifrån insamlade förslag och synpunkter är det två delar som setts över, nyckeltalen och mätområdena.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den