Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Jämför resultat

Här hittar du information om hur Ales resultat står sig i jämförelse med andra kommuner inom olika områden.

Jämförande nyckeltal i tematiska grupper

Här kan du jämföra Ales resultat med ett antal kommuner i närområdet som t.ex. Kungälv, Härryda, Lilla Edet, Lerum, Stenungsund, samt ett antal kommuner som är jämförbara med Ale utifrån 6 bakgrundsvariabler: ålder, andel utlandsfödda, andel tjänstemän, antal år utbildning, disponibel inkomst, arbetslöshet. De som passar in här är bland annat Falköping, Kalmar, Huddinge, Jönköping och Ängelholm.

Jämförelserna presenteras i diagram eller tabell, både över tid och könsuppdelat. Nyckeltalen bygger på nationell statistik, och hämtas från Kommun- och landstingsdatabasen (kolada).

Befolkning
Här finns nyckeltal om befolkningsutvecklingen och samhällsstrukturen.

Ekologisk hållbarhet
Här finns nyckeltal om miljö och klimat.

Ekonomisk hållbarhet
Här hittar du resultat och nyckeltal inom området ekonomisk hållbarhet. Nyckeltalen omfattar kommunens och kommunkoncernens ekonomi.

Funktionshinder
Här hittar du resultat och nyckeltal från funktionshinderverksamheten.

Näringsliv och företagsamhet 
Här hittar du resultat och nyckeltal inom området näringsliv och företagsamhet.

Social hållbarhet 
Social hållbarhet innefattar och berör frågor som handlar om människors välmående och livskvalitet. Det kan gälla hälsa, utbildning, sysselsättning och boende så väl som möjligheter till samhälleligt deltagande och inflytande, jämlikhet och jämställdhet.

Upplevelser och rekreation
Här finns nyckeltal om fritidsaktiviteter och bibliotek, etc.

Utbildning 
Här hittar du resultat och nyckeltal inom grundskolan.

Äldreomsorg 
Här finns nyckeltal om kvalitet i äldreomsorgen.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den