Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

LUPP – ungdomsundersökning

I Ale vill vi ta ungdomars åsikter på allvar. Du som ung i Ale har viktig kunskap kring hur det är att leva som ung i Ale.

 

Därför genomför vi undersökningen LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) i samarbete med MUCF (myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) var tredje år. Undersökningen grundar sig i en enkät som fylls i av ungdomar i årskurs 7-9 samt de som går i andra året på gymnasiet.

 

Arbetet med att använda resultatet av LUPP i skolor och förvaltningar pågår kontinuerligt. LUPP är samtidigt ett viktigt verktyg för att påverka ungas situation till det bättre och är därför en viktig del av folkhälsoarbetet i kommunen och ingår i samverkansforumet "Tidiga samordnade insatser för barn, unga och familj (TSI)".

Genom LUPP får Ales invånare, tjänstepersoner och politiker större kännedom om ungas erfarenheter i kommunen och därmed större möjligheter att utifrån kunskap förbättra ungas situation i Ale. Resultatet ger även ett underlag i samtal mellan den kommunala organisationen, de politiska partierna och ungdomar för ökad samsyn kring ungas livssituation i kommunen. Att regelbundet genomföra LUPP gör det möjligt att jämföra resultaten över tid och identifiera behovsområden tillsammans med övriga undersökningar och uppföljningsdokument.

LUPP 2020

Under hösten 2020 genomförs undersökningen LUPP återigen. Detta år inkluderar vi även årskurs 7 och 9 (tidigare år har det endast varit årskurs 8 och andra året på gymnasiet). Resultatet kommer att delas nedan när det är sammanställt och analyserats.

LUPP 2017

Under hösten 2017 genomfördes LUPP. Då hade alla ungdomar som gick i årskurs 8 och andra året på gymnasiet möjlighet att svara på cirka 70 frågor kring sin vardag. Frågorna ställdes utifrån 6 olika teman: Fritid, skola, politik och samhälle, trygghet, hälsa, arbete och framtid.

Vad blev resultatet från LUPP 2017?

Resultatet är sammanställt i en rapport som du kan läsa här under. Göteborgs Kommunalförbund (GR) har sammanställt resultatet från ett regional perspektiv som du hittar här under.

  1. Rapport av LUPP 2017PDF
  2. Regional rapport LUPP 2017PDF

Du kan även göra detta quizet för att testa dina kunskaper kring hur ungdomarna har svarat på frågor. Quizet är sammanställt för att på ett enkelt sätt sprida resultatet bland intresserade. Du hittar quizet här:

  1. Quiz av resultatet LUPP 2017länk till annan webbplats

Resultatet används som ett dialogverktyg för att ungdomar, tjänstepersoner och politiker ska få en gemensam utgångspunkt för att diskutera hur man kan jobba med frågorna som kommit fram. Resultatet har spritts inom förvaltningen och de politiska nämnderna. Under hösten kommer arbetet att spridas bland ungdomarna i Ale.

Om du som ungdom vill påverka hur det är att leva i Ale eller engagera dig i vad kommunen gör för unga, kan du kontakta ungdomscoacherna eller läsa mer kring ungdomsinflytande redan nu.

Resultat från tidigare års LUPP-undersökningar

Under hösten 2007, 2010 och 2013 har Luppundersökningar genomförts i Ale. Det var eleverna i årskurs åtta och andra året på gymnasiet som fick svara på de cirka 70 frågor. Under "Relaterad information" hittar du resultatet av tidigare LUPP-undersökningar.

Har du frågor kring LUPP i Ale?

Kontakta tommy.westers-andersson@ale.se eller via telefon 0704 - 32 04 74.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den