Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Kommunkompassen ger en mätning av kommunens kvalitet

Kommunkompassen är ett verktyg för att analysera och utvärdera kommunens verksamhet. Det är SKR, Sveriges kommuner och regioner, som gör utvärderingen, något man arbetat med sedan 2002. Ale kommun har varit med två gånger tidigare i denna kvalitetsanalys (2006, 2009).

Rapport kommunkompassen 2020

Kommunkompassen utvärderar inte verksamhetens resultat utan hur kommunen leder organisationen utifrån ett helhetsperspektiv och hur samspelet mellan de olika verksamheterna fungerar. För Ales del har det inneburit att femtiotalet tjänstepersoner i form av chefer, politiker och fackombud intervjuats i grupp och enskilt. Förutom gjorda intervjuer inhämtar man information från kommunens styrdokument, kommunens webbsida och sociala medier. Arbetet gjordes under hösten 2020.

Resultatet av Kommunkompassen sammanställs i en rapport som blev klar den 23 november 2020. Den innehåller en poängbedömning och en kvalitativ beskrivning av hur kommunen fungerar utifrån Kommunkompassens kriterier. Bedömningarna görs med utgångspunkt från åtta huvudområden. Några av dessa är brukarens fokus, styrning och kontroll, kvalitetsutveckling, samspel mellan förtroendevalda och medborgare, samt chefs- och ledarskap.

Ta del av hela rapporten här. Pdf, 405 kB.

Läs mer på SKR:s webbplats om Kommunkompassen Länk till annan webbplats.


Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den