Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Information till vårdnadshavare om användande av foto/film/ljud inom och om kulturskolans verksamhet

Detta samtycke avser att Ale kommun får lov att använda foton, filmer och ljudinspelningar på elev-, grupp- och skolnivå från Kulturskolans verksamhet i information och kommunikation från och om Kulturskolan. Det kan till exempel handla om fotografering/filmning på lektion eller föreställning.

Fotografering och inspelning enligt detta samtycke får enbart ske i förskole-/skolmiljö under överinseende av ansvarig pedagog.

Samtycket innebär att vi får använda materialet för att berätta om och skildra våra verksamheter tills vidare och utan att kontakta dig varje gång.

Materialet kommer bara att användas där Ale kommun står som avsändare och inte i kommersiellt syfte (vi får alltså inte ge bort eller sälja bilder, film eller inspelningar där ditt barn är med).

Samtycket innebär att vi får använda ditt barns namn i kommunikation som handlar direkt om kulturskolan, till exempel en intervju om en föreställning. Ditt barns namn används aldrig i kommunikation om Ale kommuns andra verksamheter.

Du kan när som helst bestämma dig för att vi inte längre får använda bilder/filmer/ljudinspelningar där du är med. Då kontaktar du personen nedan via kontaktcenter, telefon 0303-70 30 00 eller kommun@ale.se.

Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som beskrivs ovan. Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter fel kan du skicka klagomål till Datainspektionen, www.datainspektionen.se Länk till annan webbplats..

Kultur- och fritidsnämnden i Ale kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna.

Du har rätt att när som helst få information om hur vi behandlar personuppgifter om dig eller begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontakta kommunens dataskyddsombud på 0303-70 30 00 eller kommun@ale.se.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den