Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad:

Information till vårdnadshavare om användande av foto/film/ljud i information och kommunikation från Ale kommun

Ale kommun informerar och kommunicerar med invånare och andra om våra verksamheter. Därför vill vi kunna fotografera, filma och/eller spela in ljud där barn och elever är med. Därför ber vi om samtycke från dig som vårdnadshavare till att vi får fotografera/filma/göra ljudinspelning med ditt barn. Fotografering och inspelning enligt detta samtycke får enbart ske i förskole-/skolmiljö under överinseende av ansvarig pedagog.

Samtycket innebär att vi får använda materialet för att berätta om och skildra våra verksamheter tills vidare och utan att kontakta dig varje gång.

Materialet kommer bara att användas där Ale kommun står som avsändare och inte i kommersiellt syfte (vi får alltså inte ge bort eller sälja bilder, film eller inspelningar där ditt barn är med).

Fotografier kan användas också för att kommunicera om Ale kommuns andra verksamheter, dock aldrig i sammanhang som kan uppfattas som kränkande. Exempelvis kan vi använda en bild där ditt barn förekommer för att visa glada barn inför sommarlovet, men aldrig för att symbolisera barn som mår dåligt.

Samtycket innebär att vi får använda ditt barns namn i kommunikation som handlar direkt om förskolan/skolan, till exempel en intervju om skolmaten. Ditt barns namn används aldrig i kommunikation om Ale kommuns andra verksamheter.

Du kan när som helst bestämma dig för att vi inte längre får använda bilder/filmer/ljudinspelningar där ditt barn är med. Då kontaktar du personen nedan via kontaktcenter, telefon 0303-70 30 00 eller kommun@ale.se.

Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som beskrivs ovan. Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter fel kan du skicka klagomål till Datainspektionen, www.datainspektionen.se Länk till annan webbplats..

Kommunstyrelsen i Ale kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna. Även vårt personuppgiftsbiträde Mediaflow Pro Europe AB har tillgång till dina uppgifter. Adress Mediaflow Pro Europe AB, Kristallen NB, 754 50 Uppsala. Mediaflow är vårt bildarkiv.

Du har rätt att när som helst få information om hur vi behandlar personuppgifter om dig eller begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontakta kommunens dataskyddsombud på 0303-70 30 00 eller kommun@ale.se.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hit Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den