Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Så fungerar Ale kommun

Kommunens verksamhet är offentlig och öppen för insyn från både svenska och utländska medborgare.

Både svenska och utländska medborgare har rätt att ta del av de beslut som fattas av kommunen. Du har också rätt att ta del av planer, beslutsunderlag och övriga handlingar som finns hos kommunen i den mån handlingarna inte är belagda med sekretess.

De flesta dokument som finns hos kommunen är allmänna handlingar . Är de allmänna handlingarna även offentliga så går det bra att begära ut dem. Läs om hur du begär ut handlingar från kommunen under "Diarium och arkiv" i menyn.

I vissa fall är de allmänna handlingarna belagda med sekretess. Tanken med att sekretessbelägga en handling kan exempelvis vara att skydda enskild person från att lida men. Om detta kan du läsa mer om under "Regler för sekretess".

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den