Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Fritidshem

Barn som går i förskoleklass eller i skolår 1-6 i grundskolan kan få skolbarnsomsorg i fritidshem i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete eller studier.

Om våra fritidshem

Alla Ales fritidshem är alla knutna till respektive skola. Där kan barnen vistas de delar av dagen när de inte går i skolan. Om eleven går i en enskild skola som inte erbjuder fritidshem, ska eleven erbjudas fritidshem av hemkommunen.

Vistelsetid

Vistelsetiden är arbetstid/studietid plus restid. Om vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldraledig gäller vistelse upp till 30 timmar inklusive skoltid, räknas från skoldagens början. Detta innebär en samlad dag från skolstart och i snitt 6 timmar framåt per dag, exempelvis kl.08.00 - 14.00 måndag till fredag.

Fritidshem under skollov 

Under lovdagar finns det möjlighet att vara på fritidshemmet i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete eller studier. Barn som normalt inte har någon fritidsplacering men som tillfälligt behöver detta under skollov, kan ansöka om lovfritids.

Skola24 Fritidshem

Du kan registrera ditt barns schema i Skola24 fritidshem. Via Skola24 Fritidshem kan du registrera:

 • ditt barns vistelsetid
 • en eller flerveckors schema
 • godkända hämtare
 • tillfällig ändring i schemat
 • planerad ledighet
 • dina kontaktuppgifter

Avgift för fritids

 1. Här kan du läsa mer om barnomsorgsavgiften.

Ansökan till fritids

Ansökan om plats sker via Ales e-tjänst för barnomsorg Länk till annan webbplats.. Vid ansökan till fritidshem sker placering efter det att vårdnadshavaren tackat ja till erbjudandet i e-tjänsten. Det är ingen kötid för att få plats. De erbjuds fritidshemsplacering så nära skolenheten som möjligt.

Uppsägning av plats

 • Uppsägning av en plats sker via Ales e-tjänst för barnomsorg Länk till annan webbplats..
 • Uppsägningstiden är 30 dagar och räknas från den dag uppsägningen inkommit till kommunen, såvida inte datum för avslut ligger längre fram i tid än 30 dagar. Om tiden mellan två placeringar är mindre än 90 dagar så kommer avgift att tas ut för den lediga perioden. Detsamma gäller när plats i fritidshem sägs upp över sommaren.
 • Vi tar ut avgift under uppsägningstiden oavsett om barnet nyttjar platsen eller inte.
 • Om ni som vårdnadshavare har samma folkbokföringsadress räcker det att en av er säger upp platsen. Om ni däremot har olika folkbokföringsadresser säger var och en upp sin del i barnets placering. 

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den