Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Tidigare protokoll och handlingar

Här publicerar vi kallelser, tillhörande handlingar och protokoll för Ale kommun.

Sök bland protokoll och handlingar:

Kallelsen med tillhörande handlingar

Kallelsen innehåller en lista över de ärenden som ska behandlas under ett sammanträde. Till många av ärendena finns det handlingar (bilagor) som man kan begära ut från respektive nämnd via registratorn. De flesta handlingar kan lämnas ut med undantag för de fall då ett utlämnande strider mot vad som står föreskrivet i personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen.

Här på webbplatsen publicerar vi de handlingar som rör respektive ärenden. Ibland finns det inga handlingar knutna till ärendet. Vi publicerar inte handlingar som innehåller personuppgifter. Alla dokument är granskade enligt dataskyddsförordningen (DSF).

När publiceras protokollet?

Protokollen publiceras när de är justerade. Ett protokoll ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet. Efter justeringen ska protokollet granskas enligt personuppgiftslagen innan det kan publiceras på Internet. 

Protokollet finns omedelbart efter justering tillgängligt hos respektive nämnds/styrelses sektor. När det har justerats sätts ett meddelande upp på kommunens anslagstavla som du hittar här.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den