Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Sammanträdestider 2020

I tabellen nedan redovisas datum för kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden för 2020.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Mötena sker i medborgarhuset i Alafors och börjar vanligtvis klockan 18.00.

Sammanträdesschema

Organ

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

KF

27

-

2

6

11

4

-

-

7

19

9

14

KS

14

18

24

28

26

-

-

25

29

27

-

1

KFN

16

20

26

-

7

4

-

27

-

1

5

3

OAN

24

20

19

-

7

17

-

-

15

8

10

9

SBN

16

20

26

30

-

4

-

27

24

-

5

3

UBN

22

26

25

-

6

3

-

-

2, 30

-

4

2

REV

27

24

26

20

25

15


24

21

28

16

14

SN

21

25

31

-

5

2


-

8

6

3

8

VN

ÖFN

23


26


14
243


Förklaring av förkortningar

KF = Kommunfullmäktige
KS = Kommunstyrelsen
KFN = Kultur- och fritidsnämnden
OAN = Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
SBN = Samhällsbyggnadsnämnden
UBN = Utbildningsnämnden
REV = Revisionen
SN = Servicenämnden
VN= Valnämnden

ÖFN= Överförmyndarnämnden

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-09-24