Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Möten, handlingar och protokoll

Här publicerar vi kallelser och protokoll. Om du vill läsa handlingarna som hör till kan du oftast begära ut dem från respektive nämnd, så länge de är allmänna offentliga handlingar och när utlämnandet inte strider mot personuppgiftslagen.

Originalprotokollen från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, arbetsutskott och nämnder finns tillgängliga hos respektive sektor. Om du har frågor om hur du kan ta del av protokollen kan du kontakta ansvarig sektors registrator eller nämndsekreterare.

Sammanträdestider 2019

Kallelsen med tillhörande handlingar

Kallelsen innehåller en lista över de ärenden som ska behandlas under ett sammanträde. Till många av ärendena finns det handlingar (bilagor) som man kan begära ut från respektive sekreterare. De flesta handlingar kan lämnas ut med undantag för de fall då ett utlämnande strider mot vad som står föreskrivet i personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen.

Här på webbplatsen publicerar vi de handlingar som rör respektive ärenden. Ibland finns det inga handlingar knutna till ärendet. Vi publicerar inte handlingar som innehåller personuppgifter.

När publiceras protokollet?

Protokollen publiceras när de är justerade. Ett protokoll ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet. Efter justeringen ska protokollet granskas enligt personuppgiftslagen innan det kan publiceras på Internet. 

Protokollet finns omedelbart efter justering tillgängligt hos respektive nämnds/styrelses sektor. När det har justerats sätts ett meddelande upp på kommunens officiella anslagstavla. Den anslagstavlan är placerad i entrén på kommunhuset i Nödinge.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-05-24 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.