Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Varumärkesplattform

Varumärkesplattformen är ett verktyg för att nå visionen om ett Ale som skiljer sig från andra kommuner. Ales varumärke är den bild av kommunen som vi vill förmedla till våra invånare, de som arbetar här, företagare och besökare. Kort sagt alla som kan tänkas komma i kontakt med Ale.

Men ett varumärke är inget som växer fram över en natt. Det krävs både långsiktigt arbete och en tydlig idé om vad vi strävar efter att vara. För att göra idén i varumärket mer konkret behövs ett löfte att kommunicera. För att ett löfte ska uppfattas som trovärdigt, måste det vara genomarbetat samt väl förankrat i organisationen.

Ett strategiskt styrdokument och hjälpmedel

Varumärkesplattformen är ett internt strategiskt styrdokument och hjälpmedel för hur alla vi som arbetar inom kommunen ska kommunicera och ge ett enhetligt bemötande. Det finns två parallella syften med att bygga vårt varumärke:

 • höja den lokala stoltheten bland de som bor och verkar i kommunen
 • öka kännedomen om Ale i regionen.

Förhoppningsvis kommer dessa att samverka och skapa en positiv dubbeleffekt. Med hjälp av varumärkesplattformen är vi alla en del i utvecklandet av Ales varumärke.

Detta är vår varumärkesplattform

Vår varumärkesplattform har tagits fram tillsammans med representanter från olika delar i kommunen och är baserad på en väl beprövad varumärkesmodell.

Varumärkesprocessen

Bilden visar de olika stegen i varumärkesprocessen; funktion och syfte, vision och mission, kärnvärden, strategi, mål och riktning, särprägel och personlighet, varumärkeslöfte

Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer om de olika stegen i varumärkesprocessen.

Syftet med vår verksamhet är att erbjuda moderna välfärds- och servicetjänster som underlättar och skapar mervärde för våra invånare, företagare och övriga intressenter. För att lyckas med detta krävs att vi löpande optimerar och utvecklar våra tjänster.

Vårt arbete ska alltid präglas av ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv så att kommande generationer får ett ännu bättre liv i vår kommun.

Vision – vart ska vi, vad vill vi uppnå?

I Ale är det lätt att leva. Är det något Ale ska förknippas med, så är det Lätt att leva. När vi pratar om välmående tänker vi inte bara på människorna som bor här, utan även på företagsklimatet, vården, skolorna och miljön. De går nämligen hand i hand. När näringslivet präglas av tillväxt, smittar det av sig på invånarna och skapar en känsla av delaktighet. Samma sak med skolan. Därför strävar vi efter en skolmiljö som präglas av barnens lust att lära. Men oavsett om du arbetar, studerar eller sysselsätter dig på annat vis, är en aktiv fritid och bra livsmiljö grundläggande förutsättningar som vi ska hålla högt. Vi vågar sticka ut hakan och säga att Ale ska bli en av landets bästa kommuner att leva och verka i. Där människor och företag trivs och utvecklas, tillsammans. Vi ser det inte som en omöjlighet. Snarare som en skyldighet mot våra invånare. Kort sagt; i Ale ska det vara lätt att leva.

Mission – hur tar vi oss mot vår vision?

”Genom att jobba med mod, glädje och engagemang för våra invånare. Tillsammans förädlar vi våra tjänster för att ge Aleborna en enklare vardag, livskvalitet och inspiration att förverkliga sina drömmar.”

Vår värdegrund är:

Allas lika värde, berikande mångfald och jämställdhet.

Vårt förhållningssätt till våra invånare och företag i Ale:

 • Stolthet: Vi utvecklar vårt uppdrag och skapar förtroende i det personliga mötet.
 • Omtanke: Vi bemöter alla med öppenhet, tillit och respekt.
 • Lust: Vi arbetar med kreativitet, energi och glädje.

Baserat på visionen har 18 strategiska målsättningar identifierats som ska fokusera och tydliggöra arbetet med förverkligandet fram till 2025.

Principerna är att de sex strategiska målsättningarna inom kund/brukarperspektivet är ledande, övriga tolv målsättningar ska stödja dessa målsättningar. För varje målsättning kommer målvärde för 2018 att definieras samt initiativ startas för att göra det troligt att önskvärda resultat uppnås.

Strategiska målsättningar kund/brukare:

 • Lust att lära i skolan
 • Sysselsättning för alla
 • Värna om livsmiljön
 • Aktiv fritid
 • Befolkningstillväxt
 • Delaktiga invånare

Strategiska målsättningar process:

 • Vetenskaplig grund och ny forskning
 • Ökad samverkan
 • Systematiskt kvalitetsarbete
 • Utvecklad invånardialog
 • Underlätta människors vardag
 • Teknik som stödjer våra processer
 • Tydlig lednings- och styrningsprocess

Strategiska målsättningar medarbetare:

 • Organisationskulturen
 • Målinriktad kompetensförsörjning
 • Engagerade, stolta och delaktiga medarbetare
 • Tydligt, tryggt och modigt ledarskap

Strategiska målsättningar ekonomi:

 • Ekonomi för strategisk utveckling

Mål: Vi ska möta människors olika behov på ett lösningsorienterat och hållbart sätt med det tydliga målet att göra det lättare att leva och verka i Ale.

Riktning: Vi ska överträffa invånarnas och företagens förväntningar.

Position: ”Kommunen där det omöjliga är möjligt”.

I mötet och dialogen med Ale kan kommunens personlighet beskrivas som:

En engagerad och entusiastisk problemlösare med förmågan och lusten att tänka i nya banor och samarbeta över gränser.

Funktion & syfte, vision & mål, kärnvärden, strategi, position och särprägel bildar tillsammans varumärkeslöftet som är en viktig del i varumärkesprocessen.

Löftet ”Lätt att leva” går hand i hand med visionen och beskriver vad vi lovar att leverera till våra invånare, företagare och besökare. Detta ska även användas som en ledstjärna i all vår kommunikation, såväl intern som extern.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-03-05 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.