Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Medborgarundersökning 2018

Varannan invånare i Ale kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till Ale kommun. Detta är ett av resultaten från Medborgarundersökning från 2016.

Ale kommun deltar sedan hösten 2007 i SCB:s medborgarundersökningar som tar reda på hur invånarna upplever kommunen och kommunens tjänster.

Syfte

Syftet med undersökningen är att se hur Aleborna upplever sin kommun som plats att leva och bo på, hur de upplever att de kommunala verksamheterna fungerar och hur de ser på sina möjligheter till inflytande på kommunens verksamheter och beslut.

De övergripande resultaten i undersökningen redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100. Ju högre värdet är, desto bättre betyg har kommunens invånare gett sin kommun.

Sammanlagt deltog 133 svenska kommuner i SCB:s medborgarundersökning under hösten 2015 och våren 2016. Under 2018 deltar 105 kommuner och 120 000 medborgare får enkäten hemskickad till sig.

Medborgarundersökningen 2018

Ett urval på 1 200 personer i åldrarna 18-84 år får enkäten hemskickad till sig i papperformat och inloggningsuppgifter för att svara på enkäten via sina datorer eller mobiler. Inloggningsuppgifterna kommer att skickas ut i mitten på augusti och pappersenkäten skickas ut i september.

Jämförelse 2014 och 2016

Jämfört med medborgarundersökningen som gjordes i Ale kommun hösten 2014 har generellt inga frågeområden fått statistiskt säkerställt förändrade betygsindex i undersökningen 2016 med undantag av bostäder och trygghet som har fått lägre betygsindex.

Jämförelse 2012 och 2014

I medborgarundersökningen 2014 fick gång- och cykelvägar, gator och vägar, idrotts- och motionsanläggningar, miljöarbete samt renhållning och sophämtning högre betygsindex jämfört med medborgarundersökningen som gjordes i Ale kommun hösten 2012. Gymnasieskolan var 2014 den enda verksamheten i Ale som fick ett lägre betygsindex jämfört med 2012.

När det gäller invånarnas möjlighet till inflytande fick faktorn ”möjligheter att komma i kontakt med kommunens politiker” högre betygsindex 2014 jämfört med undersökningen 2012.

Rapporterna från 2014 och 2016

  1.  
  2. Medborgarundersökning 2018PDF
  3. Medborgarundersökning 2016PDF
  4. Medborgarundersökning 2014PDF

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-12-20 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.