Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Servicenämnd

Servicenämndens sammanfattade ansvarsområden

- Förvaltning av egendom
Skötsel och service av kommunens byggnader och tillhörande anläggningar samt ansvarar också för förhyrning av externa lokaler.

- Lokalförsörjning
Kommunen ska ha ändamålsenliga lokaler i rätt omfattning. Ansvaret gäller både verksamhetslokaler, kontor med mera samt försörjning av bostäder till kommunal myndighet som har behov av bostäder i sin verksamhet.

- IT-verksamhet
Kommungemensam IT-verksamhet samt utrustning och program, dock inte övergripande digital verksamhetsutveckling vars ansvar ligger under kommunstyrelsen.

- Internpost
Kommunens in- och utgående post.

- Övrig internservice
Bedriver och tillhandahåller service till kommunens övriga verksamheters behov av lokalvård, kostverksamhet, vaktmästeri, samt tillhandahållande av fordon.

Servicenämnden består av sju ledamöter och sju ersättare valda av kommunfullmäktige.

Servicenämndens presidium 

Ordförande

  • Sune Rydén (KD)

Förste vice ordförande

  • Jessica Loftbring (C)

Andre vice ordförande

  • Claes Mellander (SD)

Sekreterare

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den