Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för funktionshinderorganisationerna och berörda nämnder/kommunstyrelsen.

Rådet för funktionshinderfrågor är även remiss- och referensgrupp i frågor som berör de funktionshindrades situation i kommunen.

Rådet för funktionshinderfrågor är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen och består av tio ledamöter och lika många ersättare. Rådet sammanträder ca fyra gånger per år. 

Rådets arbetsuppgifter

Rådet ska arbeta med att förstärka inflytandet i alla frågor som gäller funktionshindrade och verka för att funktionshinderfrågor blir uppmärksammade i nämndernas verksamhetsplanering. De ska också ta upp nya funktionshinderfrågor och vara rådgivande i dessa i nämnder. Rådets uppgift är också att vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Organisation

Ordförande i rådet för funktionshinderfrågor

Brita Karlsson

Sekreterare

Johanna Kalmár
Telefon 0303 70 36 67
E-post johanna.kalmar@ale.se


Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den