Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Pensionärsrådet

Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och berörda nämnder/kommunstyrelsen.

Syfte med pensionärsrådet

  • Rådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre.
  • Rådet ska medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare.
  • Rådet ska verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering.
  • Rådet kan initiera nya pensionärsfrågor i nämnder/kommunstyrelsen och förvaltningar.
  • Rådet kan vara remissorgan i frågor som berör pensionärerna.
  • Rådet ska vara ett forum för samråd och kunskapsspridning.

Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Rådet ska bestå av minst nio ledamöter, varav mer än hälften av de ordinarie ledamöterna med personliga ersättare, utsedda av pensionärsorganisationerna. Fyra ordinarie ledamöter och personliga ersättare utses av kommunen.

Rådet sammanträder cirka 6 gånger per år.

Organisation

Ordförande i pensionärsrådet

Hans Hellman

Sekreterare

Anna Ruthberg

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den