Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Näringslivsrådet

Näringslivsrådets främsta uppgift är att göra det enklare för dig som företagare att vara med och påverka Ale kommuns utveckling.

Näringslivsrådets uppdrag

Näringslivsrådets främsta uppgift är att göra det enklare för dig som företagare att vara med och påverka Ale kommuns utveckling.

Genom att kontakta rådet fångar de upp och ser till att dina frågor kommer vidare. Rådet har en kontinuerlig och levande dialog med kommunens företag, politiker och tjänstepersoner. 

Näringslivsrådet

 • ska stärka inflytandet i frågor som gäller företagare.
 • kan initiera nya frågor i nämnder/kommunstyrelsen och i förvaltningar.
 • kan vara remissorgan i frågor som berör företagare i Ale.
 • ska ägna sig åt kunskapsöverföring.
 • kan ägna sig åt opinionsbildning.
 • ska vara en mötesplats för samråd före beslut som berör företagarna.

Näringslivsrådets organisation

Näringslivsrådet består av 17 ledamöter. Ledamöterna är alla företagare i Ale kommun och fyra platser i rådet är vigda till kommunens tre företagarföreningar (Ale Torg, Surte-Bohus och Älvängen) samt Företagarna i Ale . Rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen och ledamöterna utses för två år i taget. Rådet utser själva sin ordförande och vice ordförande.

Vid frågor och om du vill vara med i rådet?

Använd kontaktuppgifterna nedan för att skicka din synpunkt, idé eller tanke till Ale kommuns näringslivschef och rådet. Alla bidrag är viktiga för Ales utveckling!

Kontakta rådet

 1. Johan Lindberg, ordförande 
  Klädkällaren
  E-post: johan@kladkallaren.se
 2. Malin Luukinen, vice ordförande
  Lärlingsgymnasiet
  E-post: malin.luukinen@larlingsgymnasiet.se
 3. Per-Anders Klöversjö
  Alekuriren
  E-post: perra@alekuriren.se
 4. Mikael Bill
  Beijer Bygg Älvängen
  E-post: mikael.bill@alvangen.beijerbygg.se
 5. Lars Gustavsson
  Centrum Pile AB
  E-post: lag@centrumpile.se
 6. Dan Nilsson
  Litragas AB
  E-post: dan.nilsson@litra.no
 7. Eva Hauge
  Temakonsult i Väst
  E-post: eva@hauge.net
 8. Annika Ulfheden
  Ale trädgård
  E-post: annika@aletradgard.se
 9. Marianne Sjö
  ICA-handlare, Ale Torg
  E-post: marianne.sjoo@kvantum.ica.se
 10. Bengt Borgström
  Kilanda Säteri
  E-post: bengt.borgstrom@live.se
 11. Malin Eklund
  KM Restaurang och Catering AB
  E-post: kock.malin@hotmail.se
 12. Christian Lindén
  Copycentrum
  E-post:christian@copycentrum.se
 13. Johnny Hagberg
  Cafe Torpet, Tingstad fogservice
  E-post: johnny@tingstadfogservice.se
 14. Anders Lundin
  Lightray Production
  E-post: anders@lightray.se
 15. Marcus Holmström
  Prinsens delikatesser
  E-post: marcus@prinsenab.se

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den