Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Föreningsrådet

Föreningsrådet är en naturlig koppling mellan kommun och föreningsliv, där föreningsrepresentanter kan vara med och påverka i frågor som rör föreningslivet. Föreningsrådet består av valda representanter från föreningar i Ale kommun.

Stormöte 15 november 2023 - föreningsrådets årsmöte

En gång om året bjuder föreningsrådet in alla föreningar i Ale kommun till ett stormöte, där föreningsrådet går igenom verksamsberättelsen för 2023 samt verksamhetsplanen inför 2024. På stormötet sker också val av nya ledamöter till föreningsrådet.

Årets stormöte äger rum 15 november kl 18.30-ca 20.45 i Ale kulturrum, Nödinge. Mötet inleds med en inspirerande föreläsning med äventyraren och fridykaren Annelie Pompe.

Inbjudan till stormöte Pdf, 2 MB.

Nominera till föreningsrådet!

Känner du någon som brinner för föreningslivet och som du tror skulle passa bra i föreningsrådet? Eller är det du själv som känner att du skulle vilja bidra med din kompetens och erfarenhet till föreningsrådet? Ålder spelar ingen roll, det viktigaste är att du vill vara med och bidra till att utveckla föreningslivet i Ale. Det ska vara lätt att driva förening i Ale, och där har föreningsrådet en stark och viktig roll att spela genom att hjälpa till att skapa rätt förutsättningar.

Nominering görs via formuläret (som du hittar längst ner på sidan) och kan göras löpande under året.

Lokala föreningsträffar genomförs på tre olika platser vid två tillfällen under året, en träff på våren och en på hösten. Målet med de lokala träffarna är att få till en ökad lokal samverkan kring bland annat aktiviteter, lokaler/anläggningar och resurser samt lyfta aktuella frågor på lokalnivå. Alla föreningar, oavsett verksamhet, är välkomna att delta på träffarna.

De lokala föreningsträffarna under 2020 ställdes in på grund av pandemin.

Protokoll från tidigare lokala föreningsträffar

Protokoll från lokala föreningsträffar 19, 20 och 21 september 2022 Pdf, 161 kB.

Protokoll från lokala föreningsträffar 28, 29 & 30 mars 2022 Pdf, 131 kB.

Protokoll från lokala föreningsträffar, september 2021 Pdf, 196 kB.

Protokoll från lokala föreningsträffar, 29, 30 & 31 mars 2021 Pdf, 269 kB.

Sammanställning av enkätsvar - våren 2020 Pdf, 79 kB.

Protokoll från möte Surte/Bohus, 31 okt 2019 Pdf, 187 kB.

Protokoll från möte Alafors/Nol/Nödinge, 7 nov 2019 Pdf, 162 kB.

Protokoll från möte Skepplanda/Älvängen, 5 nov 2019 Pdf, 236 kB.

 

Syftet med föreningsrådet är att vara ett samverkansorgan för ideella föreningar och göra det enklare för föreningar att vara med och påverka Ale kommuns utveckling. Genom att kontakta oss fångar vi upp dina frågor och ser till att de kommer vidare genom att hålla en kontinuerlig och levande dialog mellan kommunens föreningar, politiker och tjänstemän.

Allmänna uppgifter

 • Verka för att utveckla föreningslivet i Ale kommun
 • Bevaka och driva föreningslivets intressen
 • Verka för att utveckla samverkan mellan föreningar

Kommunala uppgifter

 • Göra de framställningar som rådet finner behövliga till kultur- och fritidsnämnden och andra myndigheter
 • Får vara referensgrupp i frågor som rör föreningars situation
 • Avge remissvar på erhållna remisser i kommunala ärenden av betydelse för föreningslivets situation i Ale kommun

Föreningsrådet består under 2023 av ordförande, fem ledamöter och fem ersättare.

Ordförande

Sandra Domingo, Ale Konfliktspel, foreningsradet.i.ale@gmail.com

Ledamöter

Linn Corneliusson, Bohus Gymnastikförening
Lisa Forsberg, Ale Riksteaterförening
Robert Werling, Ale Basket
Ulf Östan, Bohus Scoutkår
William Pitsinki, Surte IS Fotbollsklubb

Ersättare

Christer Bergström
Fredrik Gullbrandsson, Byalaget Ale Vikingagård
Gabriella Anjou, Equmenia Guntorp
Gunilla Wallengren, DHR Ale/Bohus IF
Stig Larsson, Alebygdens Bouleklubb

Valberedningen består av tre föreningsrepresentanter samt två kommunrepresentanter:

 • Jan-Åke Bernsten, Hålanda Bygdegårdsförening
 • Hidajet Hadzic, Bohus Tekwon-Do
 • Ann Franzén, Bibliotekets vänner i norra Ale
 • Ida Hejdenberg, kultursamordnare Ale kommun
 • Sandra Döebln, föreningsutvecklare Ale kommun (sammankallande), sandra.dobeln@ale.se
Ange ditt ärende * (obligatorisk)
Ange ditt ärende

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den