Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Föreningsrådet

Föreningsrådet är en naturlig koppling mellan kommun och föreningsliv, där föreningsrepresentanter kan vara med och påverka i frågor som rör föreningslivet. Föreningsrådet består av valda representanter från föreningar i Ale kommun.

Stormöte

Föreningsrådet bjuder en gång per år in till ett stormöte, där val av ledamöter till föreningsrådet genomförs samt verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan för det kommande året diskuteras och beslutas. Stormötet genomförs i november.

Nominera till föreningsrådet!

Känner du någon som brinner för föreningslivet och som du tror skulle passa bra i föreningsrådet? Eller är det du själv som känner att du skulle vilja bidra med din kompetens och erfarenhet till föreningsrådet? Ålder spelar ingen roll, det viktigaste är att du vill vara med och bidra till att utveckla föreningslivet i Ale. Det ska vara lätt att driva förening i Ale, och där har föreningsrådet en stark och viktig roll att spela genom att hjälpa till att skapa rätt förutsättningar.

Nominering görs via formuläret (som du hittar längst ner på sidan) och kan göras löpande under året.

Lokala föreningsträffar genomförs på tre olika platser vid två tillfällen under året, en träff på våren och en på hösten. Målet med de lokala träffarna är att få till en ökad lokal samverkan kring bland annat aktiviteter, lokaler/anläggningar och resurser samt lyfta aktuella frågor på lokalnivå. Alla föreningar, oavsett verksamhet, är välkomna att delta på träffarna.

De lokala föreningsträffarna under 2020 ställdes in på grund av pandemin.

Lokala föreningsträffar hösten 2021

Föreningsrådet i Ale bjuder, tillsammans med Ale Fritid, in till höstens lokala föreningsträffar. Temat för träffarna är att diskutera och planera aktiviteter inom ramen för "Föreningsmiljonen".

Bakgrund
I juni fattades ett politiskt beslut om att Kultur och fritid får uppdraget att under hösten 2021 jobba med att återstarta föreningslivet för målgruppen 0-100 år. Arbetet ska ske i samverkan med föreningar, näringsliv och kommunala enheter samt kommunens rådgivande organ. Till uppdraget följde en miljon kronor.

Mötesagenda
Vid träffarna planerar vi tillsammans för hur föreningsmiljonen ska användas på bästa sätt. Under mötet diskuterar vi gemensamma aktiviteter som önskas genomföras under hösten/vintern 2021. Information ges även om möjligheten för föreningar att söka bidrag för att genomföra egna aktiviteter.

Mötet genomförs digitalt via Microsoft Teams. Du kan ansluta via dator eller mobiltelefon.

Har du inte möjlighet att ansluta digitalt?
Ange detta i samband med din anmälan, så ordnar vi så att man kan delta i mötet från ett av kommunens mötesrum.

Tid och plats
Föreningsrådet i Ale bjuder in till lokala föreningsträffar på tre olika platser i kommunen:

Mötet genomförs digitalt via Microsoft Teams.

Anmälan
Anmälan görs senast dagen innan respektive träff till emma.kronberg@ale.se eller 0704-320 197.

Protokoll från tidigare lokala föreningsträffar

Protokoll från lokala föreningsträffar, 29, 30 & 31 mars 2021 Pdf, 269 kB.

Sammanställning av enkätsvar - våren 2020 Pdf, 79 kB.

Protokoll från möte Surte/Bohus, 31 okt 2019 Pdf, 187 kB.

Protokoll från möte Alafors/Nol/Nödinge, 7 nov 2019 Pdf, 162 kB.

Protokoll från möte Skepplanda/Älvängen, 5 nov 2019 Pdf, 236 kB.

Syftet med föreningsrådet är att vara ett samverkansorgan för ideella föreningar och göra det enklare för föreningar att vara med och påverka Ale kommuns utveckling. Genom att kontakta oss fångar vi upp dina frågor och ser till att de kommer vidare genom att hålla en kontinuerlig och levande dialog mellan kommunens föreningar, politiker och tjänstemän.

Allmänna uppgifter

 • Verka för att utveckla föreningslivet i Ale kommun
 • Bevaka och driva föreningslivets intressen
 • Verka för att utveckla samverkan mellan föreningar

Kommunala uppgifter

 • Göra de framställningar som rådet finner behövliga till kultur- och fritidsnämnden och andra myndigheter
 • Får vara referensgrupp i frågor som rör föreningars situation
 • Avge remissvar på erhållna remisser i kommunala ärenden av betydelse för föreningslivets situation i Ale kommun

Föreningsrådet består under 2021 av ordförande, sex ledamöter och fyra ersättare.

Ordförande

Ulf Östan, Bohus Scoutkår

Ledamöter

Anette Hallgren, Team Motogirls
Daniel Wexell, Surte Bandyklubb/Alebacken Bike Park
Linn Corneliusson, Bohus Gymnastikförening
Lisa Forsberg, Ale Riksteaterförening
Robert Werling, Ale Basket
Sven-Erik Björklund, Skepplanda Hembygdsförening

Ersättare

Christer Bergström, Surte IS Fotbollsklubb
Gunilla Wallengren, DHR Ale/Bohus IF
Linda Skånberg, Alebacken SK/Ahlafors IF
Roger Brovik, Nödinge SK Fotboll

Valberedningen består av tre föreningsrepresentanter samt två kommunrepresentanter:

 • Ann Franzén, Bibliotekets vänner i Norra Ale
 • Jan-Åke Bernsten, Hålanda Bygdegårdsförening
 • Lennart Dahl, Bohus Gymnastikförening
 • Vakant, kultursamordnare Ale kommun
 • Emma Kronberg, föreningsutvecklare Ale kommun (sammankallande), emma.kronberg@ale.se, 0303-70 31 15
Ange ditt ärende * (obligatorisk)
Ange ditt ärende

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den