Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige, kommunens riksdag, är det högsta beslutande organet i kommunen. De 49 politikerna i kommunfullmäktige utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år.

Fullmäktige fattar beslut i principiella frågor och ärenden och viktiga ärenden i kommunen. Det gäller till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, kommunens budget och den kommunala skattesatsen. Fullmäktige bestämmer också vilka nämnder som ska finnas, vad nämnderna ska göra samt utser ledamöter och ersättare till nämnderna.

Möte en gång i månaden 

Kommunfullmäktige sammanträder i regel varje månad (förutom februari, juli och augusti). Mötena är offentliga och börjar i regel kl 18.00. Mötena webbsänds även på Ale kommuns webbplats.

Ställ en fråga 

Sammanträdena är offentliga och alla är välkomna att lyssna på beslut och debatt. Om du vill ställa en fråga till fullmäktige går det bra. Varje sammanträde startar med allmänhetens frågestund.

Kommunfullmäktiges presidium:

  • Ordförande Claes-Anders Bengtsson (KD)
  • Förste vice ordförande Elaine Björkman (S)
  • Andre vice ordförande Lars Kopp (M) 

Partistöd 2021

Enligt lagen om insyn i finansiering av partier ska det på kommunens hemsida framgå vilka partier som erhållit partistöd och med vilka belopp. För 2021 har följande partistöd utbetalats:

Moderaterna - 316 tkr
Centerpartiet - 114 tkr
Liberalerna - 88 tkr
Kristdemokraterna - 88 tkr
Socialdemokraterna - 366 tkr
Vänsterpartiet - 139 tkr
Miljöpartiet - 88 tkr
Sverigedemokraterna - 240 tkr
Framtid i Ale - 114 tkr
Aledemokraterna - 40 tkr

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den