Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Jävsnämnd

Jävsnämnden har som uppdrag att ansvara för handläggningen:

  • kring rättigheter och skyldigheter för kommunen i ärenden där samhällsbyggnadsnämnden eller annan nämnd är förhindrad att fullgöra uppgiften på grund av att de företräder kommunen som part

  • utövar i lag eller annan författning föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som samhällsbyggnadsnämnden eller annan nämnd är förhindrad att utföra på grund av att de själva bedriver verksamheten

Jävsnämndens presidium

Ordförande

Mikael Berglund (M)

Förste vice ordförande

Dennis Ljunggren(S)

Andre vice ordförande

Robert Jansson (SD)

Sekreterare

Johanna Kalmár
Telefon 0303 70 36 67
E-post johanna.kalmar@ale.se

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den