Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Politisk organisation

De förtroendevalda politikerna har huvudansvaret för den kommunala verksamheten och bestämmer vad kommunen ska prioritera och genomföra.

Organisationsbild politisk organisation Ale.

Organisationsbild politisk organisation Ale. Klicka på bilden för att förstora.

Det är därmed politikerna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna som ansvarar för och beslutar om vilken service kommunen ska erbjuda.

Förutom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen finns det sju nämnder i Ale kommun som ansvarar för var sitt verksamhetsområde. Ledamöterna och ersättarna i nämnderna är politiker som utses av kommunfullmäktige. 

I många frågor fattar nämnderna de avgörande besluten. Vissa frågor går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige fastställer ett reglemente för varje kommun där det anges vilken verksamhet nämnden har ansvar för.

Du kan läsa mer om de olika nämnderna till vänster på denna sida. Där får du information om vad som är deras uppdrag samt vilka sammanträdestider som gäller.

Politiskt styre i Ale kommun

Under mandatperioden 2018 - 2022 styrs Ale kommun av Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Framtid i Ale.

Oppositionen utgörs av övriga partier varav Socialdemokraterna och Vänsterpartiet samarbetar.

Övriga partier i kommunfullmäktige är Sverigedemokraterna och Aledemokraterna.

Läs mer om hur Ales intäkter fördelas mellan kommunens verksamhetsområden.

Sammanträdestider 2022

I tabellen nedan ser du en samlad bild av alla sammanträdestider under året.

I listan till vänster hittar du nämnden. Trycker du på nämndens namn kommer du till handlingarna som är publicerade för året.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och sker i medborgarhuset i Alafors och börjar vanligtvis klockan 18.00.

De andra mötena är inte öppna för allmänheten.


Sammanträdesschema 2022

Nämnd

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Kommunfullmäktige

24

28

28

-

23

20

-

-

5

10

7

12

Kommunstyrelsen

11

15

15

-

10

7

-

23

20

25

29

-

Kultur- och fritidsnämnden

20

17

31

28

-

16

-

-

8

6

17

15

Revisionen

17

21

16

4

16 

13

-

22

19

26

14

12

Samhällsbyggnads-nämnden

19

16

30

27

-

15

-

10

7

5

16

14

Servicenämnden

18

15

29

26

-

14

-

-

6

4

15

13

Socialnämnden

20

17

31

28

-

16

-

-

8

6

17

15

Utbildningsnämnden

26

23

30

27

-

8

-

-

7

5

16

14

Valnämnden

-

23

-

20

-

-

-

17

14

19

-

-

Överförmyndar-nämnden

27

-

-

7

-

9

-

-

22

-

17

-

Jävsnämnden

4


8


3116


18


6


Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den