Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Pensionärsrådet

Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och berörda nämnder/kommunstyrelsen.

Syfte med pensionärsrådet

  • Rådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre.
  • Rådet ska medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare.
  • Rådet ska verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering.
  • Rådet kan initiera nya pensionärsfrågor i nämnder/kommunstyrelsen och förvaltningar.
  • Rådet kan vara remissorgan i frågor som berör pensionärerna.
  • Rådet ska vara ett forum för samråd och kunskapsspridning.

Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Rådet ska bestå av minst nio ledamöter, varav mer än hälften av de ordinarie ledamöterna med personliga ersättare, utsedda av pensionärsorganisationerna. Fyra ordinarie ledamöter och personliga ersättare utses av kommunen.

Rådet sammanträder cirka 6 gånger per år.

Organisation

Ordförande i pensionärsrådet

Elena Fridfelt

Sekreterare

Jennifer Pettersson

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-10-11 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.