Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Kommunfullmäktige 2015-12-14

 1. Upprop

 2. Justering

 3. Parentation med anledning av Ann-Jeanette Ferms bortgång

 4. Ändring av kommunfullmäktiges dagording 2015-12-14

 5. Allmänhetens frågestund

 6. Information från kommunrevisionen

 7. Ändring av ordinarie ledamot och ersättare för vänsterpartiet i demokratiberedningen

 8. Information om Ales medverkan till ett fossiloberoende Västra Götaland

 9. Uppmmärksammande av Gunilla Wallengren silvermedaljör under VM i Qatar

 10. Revidering av kommunfullmäktiges beslut 2015-11-30 § 186 avseende motion om försäljning av AB Alebyggen

 11. Revidering av kommunfullmäktiges beslut 2015-11-30 § 187 avseende motion trygghetskameror

 12. Redovisning av kommunstyrelsens nämndplan och detaljbudget 2016 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2015-06-15 § 103

 13. Redovisning av överförmyndarnämndens nämndplan och detaljbudget 2016 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2015-06-15 § 103

 14. Redovisning av utbildningsnämndens nämndplan och detaljbudget 2016 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2015-06-15 § 103

 15. Redovisning av kultur- och fritidsnämndens nämndplan och detaljbudget 2016 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2015-06-15 § 103

 16. Redovisning av omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens nämndplan och detaljbudget 2016 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2015-06-15 § 103

 17. Redovisning av samhällsbyggnadsnämndens nämndplan och detaljbudget 2016 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2015-06-15 § 103

 18. Begäran om borgen för Skepplanda Fiberförening under byggnationstiden

 19. Förlängd giltighetstid för Funktionshinderpolitisk plan för Ale kommun, "Ale för alla"

 20. Svar på motion från Tyrone Hansson (FiA) om förslag till åtgärder för ett tryggare Ale

 21. Svar på motion från Johan Fjellheim (SD), Lennie Kjellman (SD) och Rune Karlsson (SD) om uppvaktning av polismyndighet för ökad polisnärvaro

 22. Svar på motion från Minna Ljungberg (MP) om sänkt bygglovstaxa när man bygger energieffektivt

 23. Delgivningar

 24. En önskan om en god jul och gott nytt

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2016-09-06