Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt omsorg om personer med funktionsnedsättning, kommunal hälso- och sjukvård, rehabilitering, flyktingmottagning och invandrarfrågor.

Socialförvaltningen har cirka 700 medarbetare.

Förvaltningen leds av en förvaltningschef och är i indelad i fyra verksamhetsområden.

  • Funktionsstöd
  • Individ- och familjeomsorg
  • Särskilda boenden och hemsjukvård
  • Ordinärt boende

På förvaltningen finns också en central enhet: enheten för ledningsstöd och utveckling. I den ingår funktionerna medicinskt ansvarig sjuksköterska, socialt ansvarig samordnare, planeringssekreterare med fokus lokaler, säkerhet och arbetsmiljö, nämndsekreterare, verksamhetsutvecklare och systemförvaltare.

Organisation

Förvaltningschef
Ebba Gierow

Verksamhetschef funktionsstöd
Taija Tuomilehto Holmberg

Verksamhetschef individ- och familjeomsorg
Iréne Blomqvist

Verksamhetschef särskilda boenden och hemsjukvård

Verksamhetschef ordinärt boende
Ulrika Johansson

Tf verksamhetschef myndighet och specialiststöd

Mattias Leuifkens

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den