Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Sektor socialtjänst

Sektor socialtjänst ansvarar för äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt omsorg om personer med funktionsnedsättning, kommunal hälso- och sjukvård, rehabilitering, flyktingmottagning och invandrarfrågor.

Sektorn ansvarar också för kommunens gemensamma förebyggande insatser för  det drogförebyggande arbetet, brottsförebyggande arbete samt kommunala arbetsmarknadsfrågor.

Sektor socialtjänst har cirka 700 medarbetare.

Sektorn leds av en sektorschef och är i indelad i fyra verksamhetsområden.

  • Funktionshinder
  • Individ- och familjeomsorg
  • Särskilda boenden och hemsjukvård
  • Äldreomsorg

På sektorn finns också en central stab. I den ingår medicinskt ansvarig sjuksköterska, planeringssekreterare, nämndsekreterare, verksamhetsutvecklare och socialt ansvarig samordnare.

Organisationsbild sektor socialtjänst

Organisationsbild sektor socialtjänst. Klicka på bilden för att se den i större format.

Organisation

Sektorchef
Ebba Gierow

Verksamhetschef funktionshinder
Taija Tuomilehto Holmberg

Verksamhetschef individ- och familjeomsorg
Iréne Blomqvist

Verksamhetschef särskilda boenden och hemsjukvård
Ann-Sofie Borg

Verksamhetschef äldreomsorg
Ulrika Johansson

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den