Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Sektor service

Sektor service har Ale kommuns uppdrag att svara för vissa angivna stödfunktioner till kärnverksamheterna, både strategiskt och operativt.

Organisationsbild sektor service

Organisationsbild sektor service. Klicka på bilden för att se den i större format.

Sektorn har cirka 230 anställda och är indelad i tre verksamhetsområden:

  • Fastighet och IT - ansvarar för drift och underhåll av kommunens fastigheter, lokalförsörjning, projektledning vid ny- och ombyggnation samt kommunens IT-frågor.
  • Verksamhetsstöd - ansvarar för lokalvård, vaktmästeri, kommunens fordon, samt administration och utvecklingsarbete inom sektorn.
  • Kost - bereder och serverar måltider i kommunens kärnverksamheter enligt gällande lagar och riktlinjer.

Organisation

Sektorchef
Maria Augustsson

Verksamhetschef fastighet och IT
Tony Jönsson

Verksamhetschef verksamhetsstöd
Linda Widmark

Verksamhetschef kost
Sofie Axelsson

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den