Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Sektor service

Sektor service ansvarar för lokalvård, kostverksamhet, bemanningsenheten, verksamhetsservice, teknisk förvaltning samt stab.

Sektorn leds av en sektorschef och tre verksamhetschefer och är indelad i sex områden:

  • Bemanningsenheten ansvarar för rekrytering och bokning av korttidsvikarier till flera verksamheter inom kommunen.
  • Kost lagar mat till kommunens skolor, förskolor, särskilda boenden, hemmaboenden, daglig verksamhet och lunchgäster.
  • Lokalvård utför lokalvård på skolor, förskolor, bibliotek, äldreboenden, kommunhus, driftkontor samt inom hemtjänsten.
  • Teknisk förvaltning har i uppdrag att förvalta Ale kommuns fastigheter för kärnverksamheterna, såsom förskolor, skolor, särskilda boenden och idrottsanläggningar.
  • Verksamhetsservice ansvarar för vaktmästeri, kontorsservice, transportorganisation och kommunens fordon.
  • Stab är internservice centrala enhet som innehåller servicesupport och samordning, ekonomi och administration samt utvecklingsarbete.

Organisation

Sektorchef
Rickard Tassini

Verksamhetschef kost
Sofie Axelsson

Verksamhetschef fastighet
Tony Jönsson

Verksamhetschef internservice
Linda Widmark

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta till kontaktcenter   >

Sidan kontrollerades av:

den 2020-06-12