Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Sektor samhällsbyggnad

Sektor samhällsbyggnad leds av en sektorschef och är indelad i tre verksamhetsområden:

  • Teknik: ansvarar för vatten och avlopp, renhållning, gata, trafik, park samt mark- och skogsförvaltning
  • Miljö: ansvarar för miljö och hälsa, naturvård och miljöövervakning
  • Plan och bygg: ansvar för översiktsplanering, planbesked, detaljplaner och planprogram, bygglov, kart- och mätverksamhet samt geodata.
  • Bostadsanpassning, färdtjänst, riksfärdtjänst samt parkeringstillstånd för rörelsehindrad tillhör också sektorn
Organisationsbild samhällsbyggnad

Organisationsbild samhällsbyggnad. Klicka på bilden för att se den i större format.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den