Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Kommunledningsförvaltningen

Förvaltningen bereder ärenden som ska beslutas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, samordnar övergripande och strategiska frågor i kommunen och genomför projekt och uppdrag. Kommunledningsförvaltningen har cirka 100 medarbetare.


Organisationsbild kommunledningsförvaltningen

Organisationsbild kommunledningsförvaltningen. Klicka på bilden för att se den i större format.

Kommunledningsförvaltningen leds av kommunchefen och har följande avdelningar:

  • Ekonomiavdelning med en redovisningsenhet och en upphandlingsenhet.
  • HR-avdelning med en löneenhet.
  • Kansli- och säkerhetsavdelning med en kansliavdelning och säkerhetsavdelning
  • Strategi- och uppföljningsavdelning med kommunikationsenhet, en kontaktcenterenhet, en utvecklingsenhet och en näringslivsenhet.
  • Överförmyndarenhet

Organisation

Kommunchef
Maria Reinholdsson

Biträdande kommunchef
Ken Gunnesson

Ekonomichef
Ken Gunnesson

Redovisningschef
Kristina Landberg

Upphandlingschef
Ann Linde Koolman

Kanslichef
Emelie Cergic Boberg

Säkerhets- och beredskapschef
Kenny Bytoft

HR-chef
Malin Olsson

Lönechef
Linnéa Eskilsson Almqvist

Strategi och uppföljningschef
Daniela Ölmunger

Näringslivschef
Per Brohagen

Samordnande kommunikationsstrateg
Karin Dickens

Kontaktcenterchef
Carin Kling

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den