Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Styrgrupp för partnerskapet

Sedan januari 2018 pågår ett 3-parts samarbetsprojekt med Budesti i Moldavien och Ghanzi District Council i Botswana. Projektets syfte är att minska den problematiska frånvaron i skolorna.

Enligt ICLDs riktlinjer ska parterna bilda en gemensam styrgrupp för partnerskapet. I denna styrgrupp ska företrädare för den politiska majoriteten och oppositionen samt ledande tjänstemän från alla tre parter ingå. Styrgruppen i det utvidgade partnerskapet hade sitt första möte i slutet på februari i Gaborone, Botswana. I samband med besöket i Gaborone träffade styrgruppen Utbildningsministern, Civilministern, EU-delegationen för Botswana och SADC samt Kommunförbundet i Botswana (BALA). Syften med dessa möten var att förankra projektet på nationell nivå.

Styrgruppens andra möte 2018 ägde rum i oktober i Budesti och Moldaviens huvudstad Chisinau. Även här förankrades projektet och partnerskapet på nationell nivå i möten med bland andra Utbildningsministern, State Chancellary, Council of Europe, Moldaviens Kommunalförbund, East Europe Foundation och den svenska ambassadören.

Paula Örn talar till elever på Itekeng grundskola i Ghanzi

Studiebesök hos Itekeng JSS, en grundskola i Ghanzi

Styrgruppens huvudsakliga uppgift är att verka som garant för en lokal förankring. Genom att företrädare för såväl majoritet som opposition är representerade säkerställs långsiktigheten i samarbetet. 

Inom styrgruppsprojektet genomförs två ömsesidiga besök årligen. Vid  styrgruppsmötet i Ghanzi i november 2014 fokuserade styrgruppen två huvudområden. Det första handlade om respektive lands valsystem och hur ledamöter nomineras och tillsätts. Det andra handlade om utbildningsväsendet där studiebesök genomfördes på "St Annas Preschool", grundskolan "Itekeng JSS" samt gymnasieskolan "Ghanzi Senior Secondary School".

styrgruppsmöte i Ghanzi

Styrgruppsmöte i Ghanzi District Council

Vid styrgruppsmötet 26-30 maj 2015 utbyttes bland annat erfarenheter inom ungdomsdemokrati och sophantering och återvinning. Företrädare för organisationen "Star for Life" presenterade sin verksamhet och förutsättningar för att eventuellt testa Star for Life metoden i Botswana diskuterades. Star for Life har som vision att motivera och inspirera ungdomar till bättre liv och en ökad framtidstro. Ungdomar stimuleras att fokusera på sin utbildning och ta hand om sin hälsa. I Sydafrika och Namibia används programmet för att minska spridningen av hiv och aids.

Ken Wennerholm och Göran Rudbo demonstrerar Star for Life metoden för styrgruppen

Ken Wennerholm och Göran Rudbo spelade några låter som skrevs för Star for Life

23-26 november 2015 möttes Ales och Ghanzis styrgrupp i Ghanzi. Diskussionerna handlade bland annat om problem med många "drop outs" in Ghanzis skolor och eventuella möjligheter att testa Star for Life metoden på några skolor i Ghanzi. Styrgruppen var också med vid ett stort medborgardialogsmöte i New Xade. Även medborgardialogen handlade om problematiken med drop outs.

9 - 12 maj 2016 möttes styrgruppen i Ale kommun. På agendan fanns svensk folkbildning samt studiecirkelverksamhet, uppföljning av pågående och kommande projekt samt diskussioner om vårt samarbete i styrgruppen.

alla medlemmar i styrgruppen

Styrgruppen för Ale - Ghanzi partnerskapet. På bilden saknas Paula Örn.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-03-07 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.