Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

EU-fonder och -program

EU:s budget är indelat i programperioder. Innevarande period gäller åren 2014–2020. 

Program och fonder

Det finns cirka 400 fonder och program inom EU. Några av de viktigaste listas nedan och länkarna leder till respektive program där uppgifter finns om  programmens omfattning och hur bidrag söks. EU arbetar med att synkronisera utlysningarna så att de sker samtidigt i medlemsländerna, för att på så vis underlätta det gränsöverskridande samarbetet.

EU:s stöd kan delas upp enligt följande:
(Länkarna nedan går till andra webbplatser som öppnas i nytt fönster.)

1) Strukturfonder

2) Program för territoriellt samarbete:

Gränsregionala program

 • I de gränsregionala samarbetsprogrammen sker samarbetet mellan regioner som fysiskt gränsar till varandra. Det är med andra ord samarbetsprogram som berör Sveriges närmaste grannländer. Syftet med dessa program är att förstora regionen och därmed öka förutsättningarna för tillväxt och sysselsättning.
 • Interreg Öresund-Skagerack-Kattegattlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Interreg Sverige-Norgelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Transnationella program 

 • I de transnationella programmen sker samarbetet i större angränsande regioner. Dessa program omfattar ibland hela länder och ibland delar av länder.
 • Nordsjöprogrammetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Östersjöprogrammetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Interregionala program 

 • De interregionala samarbetsprogrammen omfattar hela EU. De regioner eller länder som får stöd från de interregionala samarbetsprogrammen behöver inte gränsa till varandra. En organisation i Norrbotten kan till exempel samarbeta med Skottland och Spanien. Tyngdpunkten för samarbetet ligger på erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande mellan regionala och lokala aktörer. Dessutom finns samarbetsprogram som fokuserar på forskning och analyser.
 • Interreg IVClänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Urbactlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • ESPONlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • INTERACTlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3) Ramprogram

4) Sektorsprogram

5) Stöd till samarbete med länder utanför EU

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-02-18 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.