Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

EU – Europeiska Unionen

EU2020 är namnet på den strategi som fram till år 2020 ska binda ihop tillväxt och klimatmål med uppgiften att ta EU ur den ekonomiska krisen.

EU2020-strategins fem mål är:

 1. Sysselsättning
  75 procent av alla mellan 20 och 64 år ska ha arbete.

 2. Forskning, utbildning och innovation
  Tre procent av EU:s BNP (offentliga och privata utgifter tillsammans) ska investeras i FoU.

 3. Klimat och energi
  Utsläppen av växthusgaser ska vara 20 procent lägre än 1990 samt att 20 procent av energin ska komma från förnybara energikällor. Energieffektiviteten ska ha ökat med 20 procent.

 4. Utbildning
  Andelen elever som hoppar av skolan i förtid ska vara lägre än 10 procent samt att minst 40 % av 30 - 34 åringar har en eftergymnasiel utbildning.

 5. Fattigdom och social utestängning
  Antalet människor som lever eller riskerar att leva i fattigdom och social utestängning ska ha minskat med minst 20 miljoner.


Källa: Europaportalen.selänk till annan webbplats

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-05-28