Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Perspektivinsamling

Perspektivinsamlingen, som en del i arbetet Ale i 360 grader, har under 2018 varit första steget för att öppna upp och arbeta på ett nytt sätt tillsammans med svåra frågor i Ale.

Första steget har varit att lyssna in, från samhällets olika hörn, vilka frågor som är extra viktiga och angelägna för alebor, människor som arbetar och verkar i Ale, politiker och tjänstepersoner i den kommunala organisationen.

Totalt har 204 personer deltagit i samtal och intervjuer. Samtalen har genomförts enskilda eller i grupp, ansikte mot ansikte, på svenska eller engelska eller i enstaka fall på annat språk med hjälp.

En grupp samtalsledare utbildades internt under våren 2018 i att kunna leda och föra neutrala samtal. Intervjupersoner hittades genom att annonsera på Ales hemsida, i den lokala tidningen och på sociala medier. Personer blev även tillfrågade öppet i Ales alla orter. För att hitta ytterligare personer blev samtliga intervjuade ombedda att hjälpa till med att via sina nätverk lotsa vidare till nya personer. Alla intervjupersoner var anonyma.

Intervjuerna genomfördes i form av öppna samtal utifrån fyra övergripande frågor:

 • Vad utgör ett gott liv?
 • Hur ska vi leva tillsammans?
 • Vilka resurser behöver vi bevara in i framtiden?
 • Hur ska Alesamhället inpassas i naturen?

Perspektivsammanställning

Perspektivinsamlingen resulterade i 13 övergripande temaområden där ett eller flera återkom i samtliga intervjuer. Dessa 13 teman består idag av perspektiv och citat och utgör perspektivsammanställningen. I varje temaområde finns olika perspektiv och frågor som de tillfrågade har beskrivit som viktiga för dem. Du hittar den fullständiga Perspektivsammanställningen härPDF.

Temaområden:

 • Att ha någonstans att bo
 • Ansvar och oro för miljön
 • Vi måste se till att människor vill jobba kvar i Ale
 • Kollektivtrafik och kommunikationer
 • Hur vill vi leva tillsammans?
 • Var ska vi bygga?
 • Att bli lyssnad på
 • En bra skola ger en bra framtid
 • Det mänskliga mötet är viktigt
 • Ingen ort får glömmas bort
 • Kultur behövs för livsglädjen
 • Trygghet
 • En god hälsa är det viktigaste för ett gott liv

Perspektivsammanställningen är ett underlag för kommande dialoger och arbetsgrupper för att tillsammans arbeta vidare i Ale kommun. Observera att inget av det som finns i denna rapport är att betrakta som den enda sanningen. Perspektiven är underlag för det kommande arbetet att tillsammans arbeta vidare med dessa frågor.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-06-25 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.