Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Ale kommun har tecknat en kollektiv olycksallsförsäkring hos Svedea för bland andra barn och ungdomar i kommunen.

Försäkringen gäller från och med 1 januari 2023 till och med 31 december 2023.
För elever som går ut grund- eller gymnasieskola gäller försäkringen till och med 1 september det år eleven går ut skolan.


I försäkringsbeskedet hittar du mer information kring kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring.

När och för vem försäkringen gäller för?

Försäkringen gäller under heltid för:
• Barn och ungdomar 0-19 år, folkbokförda i Ale kommun och till dess de gått ut gymnasiet,
• Ensamkommande flyktingbarn flyktingbarn/ungdomar.

Försäkringen gäller under skol och verksamhetstid för:
• Elever i kommunal vuxenutbildning,
• Särvuxelever,
• SFI-elever,
• Personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder,
• Personer enligt LSS, LVU, LVM och SOL,
• Övriga deltagare i kommunal verksamhet

Försäkringen gäller även för nedanstånde grupper utanför skol-/verksamhetstid (fritid):
• Socialsekreterare och personal inom individ- och familjeomsorgen,
• Personal i ”uppsökande verksamhet”.

Skadeanmälan

Vid skada ska ifylld skadeanmälan snarast sändas till Svedea på adress angiven nedan.

Skadeblanketter och skaderelaterad information finns på vår hemsida, www.svedea.se/foretagsforsakring Länk till annan webbplats..

Vid akuta skadehändelser och frågor gällande skador går det bra att kontakta oss via telefon eller mail.

Telefonnummer: 0771-160 199

Mejl: skadorforetag@svedea.se

Postadress:
Svedea AB
Skador företag
Box 3489
103 69 STOCKHOLM

Om du drabbas av olycksfall:

  • Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.

  • Spara alla kvitton.

  • Om taxi behövs mellan hemmet och skolan eller verksamheten på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare. Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats.

  • Innan taxiresorna påbörjas måste Svedea kontaktas för godkännande.
    Efter bekräftelse från Svedea kan beställning av taxiresor göras. Uppgift om adresser, skoltider m.m. lämnas till taxi.

  • Resekostnader till och från behandlingar ersätts i första hand från landstinget. Begär alltid “Intyg om utbetald reseersättning”.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den