Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Styrdokument, policy, riktlinjer

Sök styrdokument, policy, riktlinjer:

Ordet styrdokument innebär här bland annat olika former av strategier, planer, program och policys. Gemensamt för dem alla är att de beskriver hur vår kommun ska agera och förhålla sig i olika frågor. Styrdokument står inte över de lagar och förordningar som beslutats av riksdag och regering.

Lagar och förordningar som styr kommunen

En av lagarna är kommunallagen. Kommunallagen bestämmer att kommunen ska ha en arbetsordning för kommunfullmäktige, reglementen för de politiska nämnderna, en budget och en översiktsplan. Förvaltningslag, socialtjänstlag, skollag, miljö- och hälsoskyddslag är andra exempel på lagar som kommuner har att rätta sig efter.

Kommunala styrdokument delas i Ale kommun som huvudreglen in i kategorier enligt följande:

 • Visionära dokument - Strategi, Policy, Program
 • Tillämpande dokument - Plan, Riktlinje, Regler

Det finns dock en rad undantag, beroende på lagstiftning med mera. Dessa redovisas under övrigt.

Utbildning och barnomsorg

 1. Riktlinje för avgiftsfri verksamhet inom förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola Pdf, 304 kB.
 2. Riktlinjer för godkännande att bedriva fristående förskola för enskild huvudman i Ale kommun Pdf, 232 kB.
 3. Riktlinjer för godkännande att bedriva pedagogisk omsorg med enskild huvudman Pdf, 117 kB.
 4. Riktlinje för skolplacering i förskoleklass och grundskolan i Ale kommun Pdf, 307 kB.
 5. Riktlinje för barnomsorg på obekväm arbetstid Pdf, 177 kB.
 6. Riktlinje för skolplikt och skolpliktsbevakning Pdf, 290 kB.
 7. Riktlinje för barnomsorg inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Ale kommun Pdf, 299 kB.
 8. Riktlinje för hantering av skyddade personuppgifter alla skolformer i Ale kommun Pdf, 365 kB.
 9. Riktlinje för barnomsorgsplats - Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Ale kommun Pdf, 299 kB.
 10. Riktlinje för skolskjuts Pdf, 290 kB.
 11. Riktlinje för utbytesår på gymnasiet Pdf, 142 kB.

Omsorg och hjälp

 1. Riktlinjer för riksfärdtjänst Pdf, 192 kB.
 2. Riktlinje för färdtjänst  Pdf, 65 kB.
 3. Boendesocial riktlinje Pdf, 325 kB.
 4. Riktlinje för individ- och familjeomsorgens arbete med våld i nära relation Pdf, 242 kB.
 5. Riktlinjer ekonomiskt bistånd 2022 Pdf, 5 MB.
 6. Riktlinjer för myndighetsutövning avseende individuellt stöd till barn, unga och äldre med funktionsnedsättning i Ale kommun Pdf, 684 kB.

Kultur och fritid

 1. Riktlinje för föreningsbidrag för föreningar i Ale Pdf, 469 kB.
 2. Riktlinjer för Ale kulturskola Pdf, 177 kB.

Bygga, bo och miljö

 1. Riktlinjer för riskhantering intill transportleder för farligt gods Pdf, 8 MB.
 2. Riktlinjer för parkeringstal Pdf, 5 MB.
 3. Riktlinjer för byggnation på landsbygden Pdf, 494 kB.
 4. Riktlinjer för avstånd mellan hästhållning och bostäder Pdf, 5 MB.
 5. Riktlinjer förvärv och försäljning av mark Pdf, 344 kB.
 6. Riktlinje för bygglovsbefriade åtgärder Pdf, 186 kB.
 7. Riktlinje för yttre belysning Pdf, 1 MB.

Kommun och politik

 1. Riktlinje för styrdokument Pdf, 211 kB.
 2. Riktlinjer för Aleförslaget Pdf, 42 kB.
 3. Riktlinje för hantering av personuppgifter Pdf, 81 kB.
 4. Riktlinjer och principer för internhyra Pdf, 2 MB.
 5. Riktlinje för intern kontroll i Ale kommun Pdf, 315 kB.
 6. Riktlinje för service, tillgänglighet och bemötande Pdf, 58 kB. 
 7. Riktlinjer informationssäkerhet Pdf, 302 kB.
 8. Riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning Pdf, 341 kB.
 9. Riktlinje för chefer i Ale kommun Pdf, 169 kB.
 10. Riktlinje för systematiskt arbetsmiljöarbete Pdf, 287 kB.
 11. Riktlinje för kompetensförsörjning Pdf, 130 kB.
 12. Riktlinje för bisyssla Pdf, 176 kB.
 13. Riktlinje för grafiskt material Pdf, 50 kB.
 14. Riktlinje för sociala medier Pdf, 159 kB.
 15. Riktlinje för hantering av synpunkter Pdf, 146 kB.
 16. Riktlinjer för internationellt samarbete Pdf, 35 kB.
 17. Riktlinje för intern visselblåsarfunktion Pdf, 209 kB.
 18. Riktlinje för representation och gåvor Pdf, 133 kB.
 19. Riktlinje för Kommunstyrelsens uppsiktsansvar Pdf, 116 kB.
 20. Riktlinje för resor och möten Pdf, 124 kB.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den