Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Författningssamling

Kommunala föreskrifter ska enligt kommunallagens 8 kapitel 13 paragraf finnas tillgängliga på kommunens webbplats. Här återfinns kommunala föreskrifter som bland annat reglerar styrningen av kommunen, vilka taxor och avgifter som är förknippade med nyttjandet av kommunens tjänster med mera.

Föreskrifter

Taxor och avgifter

 1. VA-taxaPDF
 2. RenhållningstaxaPDF
 3. Plan- och bygglovstaxPDF
 4. Taxa för ansökan om enskilt avlop
 5. Taxa för brandskyddskontroll
 6. Taxa för prövning och kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningePDF
 7. Taxa för tillsyn av förorenad mark
 8. Taxa för felparkeringPDF
 9. Ansökan enskilt avlopp
 10. Radonmätning
 11. Färdtjänst

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Sidan kontrollerades av:

den 2020-07-14 

 

KARTOR

Kommunkartan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här hittar du förskolor, äldreboenden,
detaljplaner och mycket mer.

Hemesterkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här hittar du utomhusaktiviteter,
sevärdheter och besöksmål i Ale.

Karta över var du hittar förskolor, lekplatser, äldreboenden med mera.