Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Författningssamling

Kommunala föreskrifter ska enligt kommunallagens 8 kapitel 13 paragraf finnas tillgängliga på kommunens webbplats. Här återfinns kommunala föreskrifter som bland annat reglerar styrningen av kommunen, vilka taxor och avgifter som är förknippade med nyttjandet av kommunens tjänster med mera.

Politisk ledning

Reglementen

ArkivreglementePDF
Reglemente för kommunstyrelsenPDF
Reglemente för omsorgs- och arbetsmarknadsnämndenPDF
Reglemente för utbildningsnämndenPDF
Reglemente för valnämndenPDF
Reglemente för överförmyndarnämndenPDF
Reglemente för samhällsbyggnadsnämndenPDF
Reglemente för kultur- och fritidsnämndenPDF
Reglemente för servicenämndenPDF
Reglemente för jävsnämndenPDF
Reglemente för revisorernaPDF
Reglemente för föreningsrådetPDF
Reglemente för näringslivsrådetPDF
Reglemente för pensionärsrådetPDF
Reglemente för rådet för funktionshinderfrågorPDF
Reglemente för ungdomsrådetPDF

Arbetsordning, allmän stadga och bestämmelser om undertecknande av handlingar

Arbetsordning för kommunfullmäktigePDF
Arbetsordning för ortsutvecklingsmötenPDF
Allmän stadga för styrelse och nämnderPDF
Bestämmelser om undertecknande av handlingar inom kommunstyrelsenPDF
Bestämmelser om undertecknande av handlingar inom servicenämndenPDF

Delegeringsordningar

Delegeringsordning för kommunstyrelsenPDF
Delegeringsordning för omsorgs- och arbetsmarknadsnämndenPDF
Delegeringsordning för utbildningsnämndenPDF
Delegeringsordning för valnämndenPDF
Delegeringsordning för överförmyndarnämndenPDF
Delegeringsordning för samhällsbyggnadsnämndenPDF
Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämndenPDF
Delegeringsordning för servicenämndenPDF
Delegeringsordning för jävsnämnden

Kommunal samverkan

Förbundsordning för Bohus RäddningstjänstförbundPDF

Kommunala bolag

Bolagsordning för Alebyggen AB
Ägardirektiv för Alebyggen AB
Bolagsordning för Göteborgsregionens Fritidshamnar AB
Ägardirektiv för Göteborgsregionens Fritidshamnar AB
Bolagsordning för Gryaab
Ägardirektiv för Gryaab
Bolagsordning för Renova AB
Ägardirektiv för Renova AB
Bolagsordning för Renova Miljö AB
Ägardirektiv för Renova Miljö AB

Förtroendevalda

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.fl.PDF
Bestämmelser om kommunalt partistödPDF

Taxor och avgifter

Administration

KopieringstaxaPDF
Avgift för borgerlig vigselPDF

Utbildning, kultur och fritid

Avgifter för förskola och skolbarnomsorg
Kultur- och fritidstaxaPDF

Omsorg

Egenavgifter för färdtjänst
Vård- och omsorgstaxaPDF
Taxa för insatser enligt LSS

Samhällsbyggnad

VA-taxaPDF
RenhållningstaxaPDF
Plan- och bygglovstaxa
Taxa för ansökan om enskilt avlopp
Taxa för brandskyddskontroll
Taxa för prövning och kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningenPDF
Taxa för tillsyn av förorenad mark
Taxa för felparkeringPDF

Övrig kommunövergripande verksamhet

Kommunala ordningsföreskrifterPDF
Kartbilaga till kommunala ordningsföreskrifterPDF
Föreskrifter om avfallshanteringPDF

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2020-03-31 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.