Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Författningssamling och övriga styrdokument

Ale kommun har en mängd olika styrdokument som är beslutade av Ale kommuns politiker i kommunfullmäktige och kommunstyrelse eller av tjänstemän i förvaltningsledningen.

Ordet styrdokument innebär här bland annat olika former av strategier, planer, program och policys. Gemensamt för dem alla är att de beskriver hur vår kommun ska agera och förhålla sig i olika frågor.

Styrdokument står inte över de lagar och förordningar som beslutats av riksdag och regering. En av lagarna är kommunallagen. Kommunallagen bestämmer att kommunen ska ha en arbetsordning för kommunfullmäktige, reglementen för de politiska nämnderna, en budget och en översiktsplan. Förvaltningslag, socialtjänstlag, skollag, miljö- och hälsoskyddslag är andra exempel på lagar som kommuner har att rätta sig efter.

Kommunen får besluta om lokala regler. Kommunala regler kallas författningssamling.

Författningssamling

Kommunala föreskrifter ska enligt kommunallagens 8 kapitel 13 paragraf finnas tillgängliga på kommunens webbplats. Här återfinns kommunala föreskrifter som bland annat reglerar styrningen av kommunen, vilka taxor och avgifter som är förknippade med nyttjandet av kommunens tjänster med mera.

Föreskrifter

Taxor och avgifter

 

 

Övriga styrdokument

Kommunala styrdokument delas i Ale kommun som huvudreglen in i kategorier enligt följande:

  • Visionära dokument - Strategi, Policy, Program
  • Tillämpande dokument - Plan, Riktlinje, Regler

Det finns dock en rad undantag, beroende på lagstiftning med mera. Dessa redovisas under övrigt.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-10-19