Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Grafisk profil

Den grafiska profilen är en viktig del av vårt varumärke. Det grafiska språket ska harmoniera med våra kärnvärden och vår värdegrund. Det återspeglas i val av profilfärger, typsnitt och tilltalston.

Vi stärker vårt varumärke

Ale är en mångfacetterad kommun med många olika verksamheter på ett spritt geografiskt område – alla med sina specifika målgrupper och kommunikationsbehov.

Därför är det viktigt att det finns en gemensam nämnare i all vår kommunikation. När den är tydlig och enhetlig blir det lättare för våra medborgare, och utomstående, att uppfatta att det är Ale kommun som står som avsändare för informationen. Det kan vi säkerställa med en gemensam grafisk profil. Den gör också det interna arbetet enklare och effektivare.

Här finns regler, anvisningar och praktiska "verktyg" som underlättar i det dagliga kommunikationsarbetet.

Den grafiska profilen är nära sammankopplad med visionsbilden av Ale 2025 – Lätt att leva. Målet är att ge en gemensam bild av Ale som alla invånare kan vara stolta över, och samtidigt sätta kommunen på kartan för omvärlden. Visionsbilden kommer att vara genomgående i allt från det interna strategiarbetet till extern annonsering.

Beslut om ny grafisk profil togs i augusti 2014.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den