Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad:

Ale växer, hur vill du se ditt Ale 2050?

Vid förra årets slut var 31 868 personer folkbokförda i Ale, vilket är 466 fler än 2019. Tillväxttakten är fortsatt hög, men ligger på en lägre nivå än tidigare år på grund av den globala pandemi. Befolkningen beräknas att fortsätta öka i framtiden och nu pågår arbetet med hur mark- och vatten ska användas i Ale fram till 2050. Samtidigt som förslag till ny översiktsplan ligger ute för samråd.

Den sista december 2020 så var 31 868 personer folkbokförda i Ale och kommunen växte med 1,48 % från föregående år. Det är en hög tillväxttakt som drivs framförallt av en kraftig inflyttning av barnfamiljer från Göteborg. Befolkningsökningen var 466 personer för 2020.

Lägsta befolkningsökningen i Sverige sedan 2005

Statistiska centralbyrån (SCB) har analyserat utfallet för riket. Nationellt är folkökningen den lägsta på 15 år för Sverige, vilket beror på den globala pandemin. Invandringsöverskottet är det lägst sedan 2005 och det finns en överdödlighet för 2020 som sänker den naturliga befolkningsökningen. Jämfört med genomsnittet de föregående fem åren så noteras 7,9 procent fler döda, och det var 10,5 procent fler döda än år 2019 för riket.

Västra Götaland har haft 6 procent ökning av antalet döda under 2020 jämfört med genomsnittet för 2015-2019, vilket betyder att man inte har lika stor överdödlighet i VGR som till exempel Stockholm, Kronoberg och Uppsala som alla har legat över rikssnittet.

Vill du läsa mer, följ denna länk till SCB:s nyhet kring befolkningsutvecklingen. Länk till annan webbplats.

Hur ska kommunen växt fram till 2050?

Befolkningsprognosen underskattade utvecklingen med 33 personer för 2020. Det är framförallt på grund av att antalet inflyttade i åldersgruppen 30-45 har ökat mer än vad prognosen beräknade. Bedömningen framåt är att Ale kommer att fortsätta expandera och att allt fler barn och personer över 80 kommer att bo i kommunen.

Just nu pågår arbetet kring ny översiktplan för Ale. I den beskrivs hur mark och vatten bör användas i Ale fram till 2050 för att klara av att en kraftig tillväxt och för att skapa ett hållbart samhälle.

​​​​​​​ Länk till annan webbplats.Läs mer på ale.se och ta del om förslaget till en ny översiktsplan Länk till annan webbplats.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hit   > Länk till annan webbplats.

Sidan skapades av:

den