Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad:

Nödinge centrum - så här går vi vidare

Nu är samrådet om Nödinge centrum genomfört och vi har fått in åsikter från privatpersoner, företag och myndigheter. Nästa steg är att ta ställning till vad vi behöver utreda vidare och vad vi behöver förändra i förslaget för att komma vidare till granskning.

Processen för att planera ett samhälle tar lång tid, eftersom den innehåller många delar. Politikerna beslutar om de övergripande riktningarna för samhället Ale – ska vi vara en landsortskommun eller en förortskommun, hur nära ska invånarna ha till kollektivtrafiken och andra frågor som berör alla våra samhällen. Sedan tittar vi på samhällena var för sig. Just nu handlar det om Nödinge centrum.

Bland annat gör vi utredningar om allt från tekniska frågor som markförhållanden, buller och omgivande trafik till vad tomtägarna vill bygga och hur Nödingeborna vill ha sitt samhälle. Alla dessa delar ska vägas samman. Vid två tillfällen tar vi emot formella åsikter och reaktioner från bland andra myndigheter, företag och privatpersoner. Ett av de tillfällena – samrådet – är just avslutat.

Synpunkterna används för utveckling

De synpunkter vi får in i samråd är viktiga för en demokratisk förankring och för att projektet ska bli bra och möjligt att genomföra. Vår bedömning är att de myndigheter, företag och privatpersoner som har lämnat åsikter är positiva till att Nödinge centrum och Ale torg får plats för både fler bostäder och mer service. Bland synpunkterna som vi tagit emot finns bland annat Västtrafiks åsikt att vi bör ha få parkeringsplatser eftersom bostäder i Nödinge centrum kommer att ligga väldigt nära god kollektivtrafik. Länsstyrelsen har påpekat flera olika saker, bland annat att hus utefter motorvägen utsätts för mycket buller. Räddningstjänsten tar upp riskerna med att bygga nära tre trafikleder där det fraktas så kallat farligt gods (älven, järnvägen och motorvägen).

Till slut bestämmer kommunfullmäktige

Uppdraget för tjänstemännen på sektor samhällsbyggnad är nu att utifrån alla de åsikter som kommit in undersöka vad som behöver utvecklas och förändras för att nya Nödinge centrum ska bli en bra plats för dem som lever och jobbar där. Sedan är det politikerna i samhällsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige som bestämmer hur vi går vidare.

Vill du veta mer?

Här kan du läsa mer om hur planprocessen fungerar. Länk till annan webbplats.

Mer om detaljplanen för Nödinge centrum Länk till annan webbplats..

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hit   > Länk till annan webbplats.

Sidan skapades av:

den