Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad:

Vägen från matavfall till biogas

Nu har matavfallsinsamling införts i Nödinge, Bohus och Surte. Vi följde med till Renovas anläggning i Marieholm för att lära oss vad som händer med matavfallet efter att det samlats in.

- Man säger avfall men matavfallet är ju en resurs som är oerhört rik på energi, säger Carina Åberg, renhållningschef i Ale, som är den som visar oss runt på Renovas behandlingsanläggning.

Efter att sopbilarna tömt ut matavfallet mals det ner till en så kallad slurry som är som en tjock energirik jos. Slurryn fylls sedan på en tankbil för vidare transport till en rötningsanläggning. Där blir den till biogas som bland annat används till fordonsgas.

Lägg inte plast i matavfallet

En restprodukt vid biogasframställningen är biogödsel som hamnar på våra åkrar. Det är också anledningen till att det är viktigt att sortera bort plasten från matavfallet.

- Problemet med plast är att den inte kan sorteras ut i anläggningen här, säger Carina Åberg. Den går sönder och hamnar i slurryn och till slut på våra åkrar. Då får vi plast och mikroplast i naturen vilket vi så klart inte vill.

Matinsamling bättre än hemkompostering

Undersökningar har visat att det är bättre för miljön att lämna matavfallet till biogasframställning än att hemkompostera.

- Enda gången det är bättre rent miljömässigt att hemkompostera är ifall hemkomposten fungerar till hundra procent och biogasanläggningen har en dålig verkningsgrad och så är ju inte fallet, säger Carina Åberg.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hit   > Länk till annan webbplats.

Sidan skapades av:

den