Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad:

Blysanering för 60 Mkr i Nol

Nu tar vi bort 30 000 ton blyförorenad jord i centrala Nol och fyller upp med ren jord. Arbetet kommer att pågå ett halvår och kommer att innebära olägenheter för en del Nolbor.

Under det halvår arbetet pågår kommer stora lastbilar att köra till och från området ungefär 2 000 gånger. För att öka säkerheten kommer vi att sänka hastigheten på Folketshusvägen och göra andra trafiksäkerhetsåtgärder. Men arbetet kommer att öka trafiken i Nol och ibland kommer det att bullra.

Andra vägar till skolan

Vi behöver spärra av arbetsområdet, vilket gör att flera gångvägar inte kommer att gå att använda. Skolbarnen måste gå andra vägar än de brukar för att komma till skolan. Det är viktigt att barnen använder de anvisade vägarna och inte går norr om saneringsområdet eftersom det kommer att köra lastbilar in i och ut ur Nol ungefär 25 gånger om dagen.

Vi kommer att göra omfattande säkerhetsåtgärder för att ingen ska komma i kontakt med den blyförorenade jorden medan vi gräver upp och kör bort den förorenade jorden.

Varför finns det bly i marken?

På 1960-talet fylldes området ut med överskottsmassor som från början kom från batterifabriken i Nol. 2016 upptäckte vi höga halter av bly i de gamla jordmassorna. Den förorenade jorden ligger cirka 1 meter under nuvarande markytor (jord, asfalt och gräs) och det är inga risker med att gå eller vistas på området i dag. Däremot behöver marken saneras innan det går att bygga på den.

Vill du veta mer?

Mer information om vad vi ska göra i saneringen, hur Nolborna påverkas och hur blyet hamnade i marken. Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hit   > Länk till annan webbplats.

Sidan skapades av:

den