Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad:

Dagvattenseparering Länk till annan webbplats. - frånkoppling av dagvatten från spillvattenledning

Många äldre hus har sin dränering och i vissa fall även stuprör anslutna till sin spillvattenservis. Detta är inte längre tillåtet då dagvatten kan orsaka stora problem i ledningsnät, reningsverk och för de fastighetsägare som kan drabbas av översvämning.

Kommunens VA-enhet arbetar med att lokalisera fastigheter med felaktiga anslutningar. Om felaktigheter upptäcks måste fastighetsägaren rätta till bristerna snarast. Se ABVA punkt 53.

Kontakta kommunens VA-enhet för eventuella frågor i samband med t. ex. omdränering eller andra åtgärder på VA-installationen (ledningar och anordningar för vatten och avlopp).

Telefon: 0303-33 00 00
E-post: va-enheten@ale.se

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hit   > Länk till annan webbplats.

Sidan skapades av:

den