Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad:

För höga kostnader – nu krävs åtgärder

I delårsbokslutet till och med augusti stod det klart – med fyra månader kvar på 2017 ligger skola, förskola och omsorg 48,8 miljoner kronor högre i kostnader än man borde göra.

- 2017 är första året som Ale kommun sätter undan tillräckligt med pengar för investeringar genom en tightare budget. Då syns det att vi har för höga kostnader i många av våra verksamheter och att vi haft det i många år. Vår budget kräver att vi ser över allt och man kan konstatera att vissa av våra verksamheter inte håller sina ramar, säger Paula Örn (S), kommunstyrelsens ordförande.

Alla kommunens verksamheter har fått samma budget för 2017 som för 2016 och ska solidariskt minska ned på sina kostnader. Flera av nämnderna har lyckats, men alltså inte alla.

Ales budget för 2017 bygger på att få ett överskott så att kommunen klarar en växande befolkning och dess behov av kommunal service utan att behöva låna mycket pengar. Paula Örn gör parallellen med en kontantinsats på en lägenhet – Man får helt enkelt inte låna hela summan. Ränteändringar påverkar också kommuner. Och en räntehöjning på en procent när man har lånat uppemot två miljarder kronor blir väldigt mycket pengar, säger Paula Örn.

Ska inte göra dumma besparingar

Inom flera områden ligger Ales kostnader högre än för jämförbara kommuner, något som nu ska analyseras:

- Om vi satsar mer pengar än andra utan att få ut högre kvalitet är det något som är fel. Det har vi inte utrymme för. Samtidigt ska vi inte göra dumma besparingar som leder till stora kostnader framöver, säger Paula Örn.

Sektorerna arbete, trygghet och omsorg (ATO) samt utbildning, kultur och fritid (UKF) har båda stora underskott. För sektor ATO kan kostnaderna delvis förklaras med att flera oförutsedda tunga omsorgsärenden har dykt upp samtidigt som verksamheterna haft höga personalkostnader och köpt platser till Alebor i externa verksamheter. Men det förklarar inte alla pengar:

- Vi har gjort väldigt mycket insatser för att hålla nere kostnaderna, men flera åtgärder hinner inte ha tillräcklig effekt under året medan andra inte fått det resultat som vi trodde, säger Monica Samuelsson (S), ordförande för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.

Behöver följa upp bättre

I sektor UKF är förklaringen delvis brister inom uppföljningen av åtgärderna, säger Dennis Ljunggren (S), utbildningsnämndens ordförande.

- Man har identifierat vad som behövde göras men inte följt upp att alla enheter har arbetat enligt planen. Exempelvis förskolan har ekonomiskt hållit sig inom sina ramar, vilket jag är väldigt glad för.

- Situationen är allvarlig och vi arbetar fortsatt med flera samtal och möten i veckan. Nu gäller det att fokusera benhårt på att få en organisation och verksamhet som håller under 2018, säger Elena Fridfelt (C), vice ordförande i utbildningsnämnden. Hennes parti är med i den så kallade skolöverenskommelsen i Ale som går ut på att samarbeta för att skapa en god verksamhet för alla barn och elever.

Båda sektorerna och deras nämnder går nu igenom alla delar av verksamheten för att få ordning på ekonomin. Dennis Ljunggren poängterar att en kommun aldrig blir klar med sitt ekonomiska analysarbete.

- Absolut fokus ligger på att bromsa kostnadsutvecklingen och att gå in i 2018 med rätt kostym, säger han.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hit   > Länk till annan webbplats.

Sidan skapades av:

den