Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad: 2016-06-02 14:00

Förslag till ny budget från majoriteten

- Ett hållbart Ale med stabila förutsättningar för en trygg framtid. Så sammanfattar Paula Örn (S) den politiska majoritetens budgetförslag för 2018-2021. Ale får in mer skattepengar, vilket märks i budgeten för 2018 som ökar från 1 633 Mkr till 1 740 Mkr.

Paula Örn (S) är kommunstyrelsens ordförande och presenterade tillsammans med resten av majoriteten sitt budgetförslag på fredagen.

Ales befolkning växer fort och det ställer krav på den kommunala verksamheten. Fullmäktige har beslutat att kommunen själv ska finansiera en större del av investeringarna från och med 2017 för att kunna låna mindre.

Därför är 2017 års budget satt på samma nivå som 2016. Men från 2018 ser det annorlunda ut. Tack vare befolkningstillväxten ökar kommunens inkomster med drygt 100 Mkr för 2018 och det ekonomiska utrymmet för nämnderna blir större. Alla nämnder får full lön-, kostnad- och volymuppräkning för tillkommande barn, unga och vuxna i kommunens verksamheter enligt majoritetens förslag till budget.

Trygghet nyckelord i förslaget

Förslaget fokuserar på att skapa ett tryggare Ale inom fyra områden; tryggare äldre, tryggare unga, tryggare anställda och tryggare samhälle.

Budgetförslaget består av ramar, mål och mätetal. Genomförandet ligger hos nämnderna och kommunens medarbetare. Paula Örn påpekar att det är de 2 000 medarbetarna som ska göra budgeten till verklighet, inte politikerna:

- Det måste vara upp till medarbetaren att känna vad kan jag göra för att Aleborna ska känna att de har möjlighet att påverka den kommunala verksamheten? Det ska inte vi politiker föreskriva.

Budgetbeslut i fullmäktige 19 juni

Den politiska majoriteten i Ale kommun består av Socialdemokraterna, Aledemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Nu ska deras budgetförslag upp i fullmäktige den 19 juni där det möter oppositionens budgetförslag.

Budgetförslagets fyra fokusområden

Tryggare äldre

  • Äldrelägenheter omvandlas till trygghetsboende från 65 år och uppåt (drygt 100 lägenheter).

Tryggare unga

  • Full kompensation för tillkommande barn och unga i förskola, skola och fritid.
  • Fördubbling av resurserna riktade till fältbaserad verksamhet under kultur och fritid.

Tryggare anställda

  • Test med slopad karensdag framför allt inom verksamheter där man smittas på grund av sitt arbete.
  • Heltid som norm – etablering i hela organisationen utifrån pilotprojekt.

Tryggare samhälle

  • Satsning på strategisk utveckling under 2018 med 5 Mkr.
  • Utökat integrationsarbete med särskilt fokus på arbetsmarknad.
  • Satsning Att leva i Ale med 2 Mkr.
  • Fortsatt satsning på belysning i kommunens samhällen.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hit   > Länk till annan webbplats.

Sidan skapades av:

den