Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad:

Hemtjänst

Du som har svårt att klara dig själv i hemmet kan ha rätt till hemtjänst. Stödet ska hjälpa dig till ett så självständigt liv som möjligt, så att du kan bo kvar hemma så länge du önskar.

Stödet kan ges dygnet runt. I Ale är hemtjänsten uppdelad i personlig omvårdnad och service.

Eget val

För att öka ditt inflyttande och din delaktighet har Ale kommun valfrihet inom hemtjänst. Du som har rätt till hemtjänst kan själv välja utförare. Utförarna av hemtjänst är godkända av Ale kommun och uppfyller de kvalitetskrav som staden ställer. Ale kommun gör regelbundna uppföljningar av alla utförare.

Så ansöker du

Du kontaktar en biståndshandläggare för att göra en ansökan. Ansökan kan göras muntligt via telefon eller skriftligt genom att du fyller i ansökningsblanketten och skickar in till biståndsenheten.

Kontaktuppgifter hittar du i kontaktrutan. Klicka på kontakt till höger.

Vad kostar det?

Avgiften varierar beroende på din inkomst och hur mycket stöd du behöver. För år 2013 är den högsta avgiften för äldreomsorg 1 780 kr/månad. Utöver detta belopp kan det tillkomma kostnader för kost samt hyra på särskilt boende.

Vad händer sedan?

Du träffar en biståndshandläggare och ni går tillsammans igenom din situation. Därefter fattar handläggaren ett beslut som utgår från dina möjligheter och behov. Stödet får du om dina behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Du får ett skriftligt beslut från handläggaren där det står vilken hjälp du har rätt till eller varför du fått avslag på din ansökan.

Att överklaga

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Din biståndshandläggare kan hjälpa dig att överklaga. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du fått det skriftliga beslutet.

Avlösning i hemmet

Om du får vård och stöd av en närstående kan du ansöka om avlösning i hemmet. Du ansöker om avlösning i hemmet hos kommunens biståndshandläggare. En person från till exempel hemtjänsten ger den omsorg/tillsyn som behövs för att anhöriga eller närstående ska kunna bli avlösta i sitt uppdrag som stödjare. 10 timmar/månad ges utan kostnad och ska kunna ges dag, kväll, natt samt helg.

Mat

Om du har svårigheter att laga din mat själv kan du ansöka om att få mat hemlevererad som ett biståndsbeslut enligt socialtjänst lagen. Du kontaktar kommunens biståndshandläggare som gör en bedömning utefter din ansökan. Ale matservice, som är ett tillagningskök i kommunal regi, tillreder, förpackar och kör ut maten.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hit   > Länk till annan webbplats.

Sidan skapades av:

den