Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad:

Religiös vigsel

I Sverige kan du välja att gifta dig religiöst eller borgerligt. Vill du
gifta dig religiöst ska du kontakta den församling där du vill gifta
dig.

En religiös vigsel förrättas av en godkänd vigselförrättare, exempelvis en präst. Vigseln kan ske i en kyrka eller på en plats som ni själva väljer.

Alla så kallade trossamfund som har godkända vigselförrättare kan utföra en vigsel.

Hindersprövning behövs alltid

Ni behöver ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Skatteverket undersöker om det finns något lagligt hinder mot att ni gifter er.

Enligt svensk lag finns följande hinder mot att få gifta sig.

Någon av parterna är:

  • under 18 år och saknar tillstånd från länsstyrelsen
  • nära släkt med den han/hon vill gifta sig med
  • redan gift
  • registrerad partner enligt den tidigare lagen

De svenska hindren gäller för alla som gifter sig i Sverige även om ni båda är medborgare i ett annat land eller bor i ett annat land.

Intyget om hindersprövning gäller i fyra månader.

Att gifta sig inom Svenska kyrkan

  • För att få gifta sig i Svenska kyrkan krävs att åtminstone en av er är medlem i Svenska kyrkan. Ni behöver däremot inte vara konfirmerade.
  • När ni gifter er i Svenska kyrkan ska en eller båda få en ring. Ringen är en symbol för evighet och eviga förbund.
  • Minst två personer måste vara med under vigseln för att vittna om att ni har gift er. Vittnena ska vara minst 18 år.

Boka vigseln hos församlingen

Vill ni boka en vigsel inom Svenska kyrkan ska ni kontakta den församling som kyrkan ligger i. Församlingen kommer då att ordna präst, kantor och vaktmästare, om ni inte själva bestämmer något annat.

För dig som vill vigas i något annat samfund

Kontakta det samfund som du vill ska viga er. Samfundet måste följa den svenska lagen och vigseln måste utföras av en godkänd vigselförrättare. Utöver det kan samfundet ha egna regler för hur vigseln ska gå till.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hit   > Länk till annan webbplats.

Sidan skapades av:

den